Minder raadsleden zien zichzelf als gelijkwaardig partner college

Minder raadsleden zien zichzelf als gelijkwaardig partner college

Raadsleden zien zich tijdens de huidige raadsperiode in minder mate als een gelijkwaardig partner van het college ten opzichte van de vorige raadsperiode. Dat blijkt uit het onderzoek Rol en positie van de gemeenteraad dat Overheid in Nederland in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden uitvoerde.

De afgelopen jaren kregen de gemeenten steeds meer taken toebedeeld. Tegelijkertijd werden sommige taken meer op afstand geplaatst in vormen van regionale samenwerkingsverbanden. Formeel gezien is de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan, maar in de praktijk blijkt dat raadsleden de raad niet als gelijkwaardig partner van het college zien. Uit het onderzoek Rol en positie van de gemeenteraad van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden blijkt dat 44,2% van de raadsleden de raad als gelijkwaardig partner van het college ziet.

Vergelijking

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft in 2017 en in 2020 onderzocht hoe raadsleden de positie van de gemeenteraad in de praktijk ervaren. Tijdens de vorige raadsperiode, in 2017, zag een meerderheid van de raadsleden de gemeenteraad nog als gelijkwaardige partner van het college: 51% van de raadsleden vond dit destijds. In de huidige raadsperiode ziet een minderheid van de raad zich als een gelijkwaardige partner van het college: 44,2% van de raadsleden. Raadsleden konden in een toelichting de keuze voor hun antwoord beargumenteren. Raadsleden geven aan dat het college een informatievoorsprong heeft ten opzichte van de raad. Het gebrek aan gelijkwaardigheid is volgens raadsleden ook het gevolg van het gebrek aan ambtelijke ondersteuning, waar het college een volledige ambtenarenapparaat tot zijn beschikking heeft. Volgens raadsleden speelt het ook een rol dat wethouders meer tijd hebben omdat zij fulltime werken en raadsleden niet.

Dag voor de Raad

Het volledige onderzoek over de raad als hoogste bestuursorgaan wordt gepresenteerd op de Dag voor de Raad. Deze vindt plaats op 20 maart in Amsterdam. Deelname aan de Dag voor de Raad is gratis en kan hier: Dag voor de Raad. Hier vindt u tevens het volledige programma. Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met Bart de Roo via Bart.deRoo@raadsleden.nl of het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden via info@raadsleden.nl of 070-3738195.