Minister: 'Beloof nooit meer dan je kunt waarmaken'

Minister: 'Beloof nooit meer dan je kunt waarmaken'

Het vertrouwen in raadsleden, wethouders en burgemeesters blijft ondanks de vertrouwenscrisis in de overheid groot. Inwoners waarderen de inzet van de politieke ambtsdragers in de lokale democratie. Belangrijke voorwaarde daarvoor is: “Betrouwbaarheid, dat wil zeggen: niet meer beloven dan je kunt waarmaken. Open en eerlijk zijn, helpt”.

Minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot onderstreepte tijdens haar toespraak tot het jaarcongres van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) het belang van het gebruik van woorden. Zij bepleitte ook dat burgemeester, wethouders en raadsleden dienen samen te werken. “Alleen komen we nergens. Alleen samen kunnen we bouwen, besturen, verbinden, handhaven en alleen samen staan we sterk”, aldus de minister. Ook riep zij burgemeesters op wanneer deze worden bedreigd daarvan altijd melding te maken.

Crimefighter

De klacht dat de burgemeester steeds meer een crimefighter wordt heeft de aandacht van de minister. Binnenlandse Zaken en het ministerie van Veiligheid & Justitie zijn bezig een afwegingskader te maken om te bepalen welke bevoegdheden bij de burgemeester horen. De klacht van burgemeesters is dat zij steeds meer worden ingezet voor het oplossen van strafzaken omdat Justitie daar niet aan toe komt. Over de toekomst van het burgemeestersambt vindt deze maand een debat plaats in de Tweede Kamer over het rapport ‘Te veel van het goede’.

Zichtbaarheid

Het vertrouwen in de lokale overheid staat of valt, volgens de Leidse hoogleraar Geerten Boogaard, met de nabijheid en zichtbaarheid van burgemeesters, wethouders en raadsleden. “Een overheid die zich te veel terugtrekt verliest aan zichtbaarheid en nabijheid. Mensen hebben een reële behoefte aan aanraakbaarheid”, aldus Boogaard tijdens het jaarcongres van het NGB. Hij deelde ook de zorgen van burgemeesters dat de neiging van Den Haag om alles in maatschappelijke opgaven als vorm van samenwerking van Rijk, provincie, regio en gemeenten te organiseren ten koste gaat van zichtbaarheid en nabijheid van de lokale democratie.

Kleine gemeenten

Nabijheid en zichtbaarheid van burgemeesters, wethouders en raadsleden betekent volgens Boogaard geen pleidooi voor het realiseren van kleine gemeenten en tegen grootschalige herindelingen. “Democratie moet groot zijn om weerbaar te zijn. Te kleine gemeenten hebben risico’s omdat er dan te weinig competitie is tussen politieke ambtsdragers en vanwege de mogelijkheden van belangenverstrengeling en corruptie.”

Meer informatie

Over het burgemeestersambt en de rol van de burgemeester als voorzitter van de raad, zie het rapport ‘Te veel van het goede’, dat binnenkort wordt besproken door de Tweede Kamer.

De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) houdt in november een maand van het gezag in het openbaar bestuur.

Voor meer info over het gezag van de raad, zie onze themapagina Gezag van de raad, en de reeks van artikelen over de gespreksserie over het Gezag van de raad.