Minister: Burgemeester blijft voorzitter van de raad

Minister: Burgemeester blijft voorzitter van de raad

De burgemeester is en blijft de voorzitter van de raad. Dat zei minister Bruins-Slot vandaag in het commissiedebat over de rol en positie van de burgemeester. De bewindsvrouw van Binnenlandse Zaken en de Tweede Kamer spraken met elkaar naar aanleiding van het onderzoek van de Universiteit Twente ‘Te veel van het goede’.

De minister stelt dat het raadsvoorzitterschap een belangrijke taak is van de burgemeester als schakel tussen de gemeenteraad en het college. ‘Het laatste wat ik wil is dingen veranderen waarvan mensen zeggen, dat werkt toch best wel goed’. Alhoewel ze erkent dat het takenpakket van de burgemeester is uitgebreid, ziet ze hier geen spanning ontstaan tussen de rol van de burgemeester als voorzitter van het college en voorzitter van de raad.

Onderzoek

De onderzoekers stellen echter dat door de uitgebreide portefeuille, voornamelijk op Openbare Orde en Veiligheid, hier spanning is ontstaan. Ten eerste vanwege de toename in tijdsdruk waardoor de burgemeester minder tijd heeft om aandacht aan zijn rol als raadsvoorzitter te besteden. Ten tweede omdat het de vorming van macht en tegenmacht organiseren bemoeilijkt. Dit omdat de burgemeester naast raadsvoorzitter ook het hoofd is van het college van burgemeester en wethouders zo betogen de onderzoekers, zeker wanneer de raad zwak en gefragmenteerd is. De onderzoekers dragen zo de optie aan om in plaats van de burgemeester een raadslid te verkiezen tot voorzitter van de raad.

Gesprek

De Tweede Kamer drong er bij de minister op aan om over de uitkomsten van het onderzoeksrapport ook gesprekken te voeren met de vertegenwoordigers van raadsleden en griffiers, respectievelijk de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers. De minister heeft voor de reactie op het rapport Te veel van het goede overleg gevoerd met de VNG en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Volgens de Kamer zijn dat bestuurlijke partijen. De minister beloofde de Kamer in de komende maanden dat gesprek met de vertegenwoordigers van raadsleden en griffiers te voeren.

Integriteit

De rol die de burgemeester heeft als hoeder van de raad op het gebied van functioneren, en de integriteit van raadsleden wil de minister ook behouden. Bruins Slot denkt dat de burgemeester deze rol goed kan vervullen door zijn positie boven de partijen en nauwe contacten met de raadsleden. De onderzoekers stellen voor om dit uit te besteden aan de commissaris van de koning met de reden dat de positie van de burgemeester afhankelijker is geworden van de mening van de raad.

Meer informatie

Wil je het onderzoek ‘Te veel van het goede: de staat van het burgemeestersambt anno 2020’ lezen? Klik hier

Wil je meer weten over de dubbelrol van burgemeester als voorzitter van het college en de raad? Klik dan hier