Minister geeft ruimte voor burgerraad en raadsconventies

Minister geeft ruimte voor burgerraad en raadsconventies

DEN HAAG – Gemeenten die het lokaal bestuur willen vernieuwen met een burgerraad of raadsconventies krijgen hiervoor de ruimte. Dit blijkt uit een brief van minister Plasterk aan de Tweede Kamer. Uit deze brief blijkt ook dat sommige initiatieven zoals het plaatsen van extra zetels in de raad met stemrecht eerst nog nadere aandacht vragen.

Er is een aantal gemeenten bezig om het lokale bestuur in hun regio te vernieuwen en te verbeteren. Betere inspraak voor burgers is hierbij vaak de rode draad. Een van de voorbeelden hiervan is Code Oranje. Dit is een samenwerkingsinitiatief van raadsleden, burgemeesters, wethouders, wetenschappers en actieve burgers en zij houden zich bezig met de vernieuwing van het lokaal bestuur. Een van de initiatieven van Code Oranje komt uit de gemeente Amersfoort waar men een gelote burgerraad wilt die raadgevend advies aan de gemeenteraad geeft. De gemeente Nieuwkoop komt met het voorstel om te werken met een netwerkbestuur, rondetafelgesprekken, inwonerexperts en Voor deze voorstellen zijn volgens minister Plasterk geen wettelijke belemmeringen.

In zijn brief schrijft de minister dat voorstellen omtrent een burgerraad of raadsconventies binnen de Gemeentewet vallen. Hierbij verwijst hij naar artikelen 83 en/of 84 van de Gemeentewet. In deze artikelen wordt duidelijk gemaakt dat de raad, burgemeester of het college een bestuurscommissie kan instellen die bevoegdheden krijgt van de raad. Op deze manier geeft de minister de ruimte aan Code Oranje en de gemeenten om deze initiatieven door te zetten.

Kanttekeningen

Een aantal gemeenten is ook met voorstellen gekomen die eerst nog tegen het licht moeten worden gehouden. Het gaat hier bijvoorbeeld om het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd of om extra zetels in de gemeenteraad mét stemrecht te reserveren voor bepaalde doelgroepen. Ook een voorstel van de gemeente Alblasserdam om kaderstellende raadsbesluiten uit te laten voeren door een inwonersdelegatie kan op dit moment nog niet op goedkeuring rekenen. Deze initiatieven vragen volgens de minister eerst om nadere aandacht, omdat zij oplopen tegen de Grondwet of de Gemeentewet.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 18 april 2017