Minister: Gedeeltelijke versoepeling verlof raadsleden

Minister: Gedeeltelijke versoepeling verlof raadsleden

De verlofregeling voor raadsleden wordt gedeeltelijk versoepeld.  Van uitbreiding van de verlofvormen wil minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge niet weten.

Wel wordt de verlofregeling voor raadsleden, wethouders en burgemeesters (en ook voor overige volksvertegenwoordigers en politieke bestuurders) versoepeld van drie keer zestien weken naar een keer zestien weken en de mogelijkheid om daarna met telkens vier weken te verlengen. 

Minister De Jonge is tegen een uitbreiding van de verlofvormen voor raadsleden (en andere volksvertegenwoordigers) omdat het kabinet het niet wenselijk vindt de verlofvormen uit te breiden vanwege het bijzondere karakter van het ambt van volksvertegenwoordiger. Volksvertegenwoordigers worden op grond van een persoonlijk kiezersmandaat gekozen om de bevolking te vertegenwoordigen. “Het voortdurend aan- en aftreden van volksvertegenwoordigers komt de herkenbaarheid en het aanzien van de volksvertegenwoordiging niet ten goede”, stelt de minister.

Star

Voor wethouders en burgemeesters (en voor andere dagelijkse bestuurders) vindt de minister de huidige regels voor verlof te star. “We zien dat de regels voor ambtsdragers zoals wethouders of gedeputeerden niet passen bij hun behoefte als ze bijvoorbeeld ziek of zwanger zijn. De regels zijn te star en dwingend. Daarom willen we ze aanpassen. Daarbij houden we oog voor het bijzondere karakter van het politieke ambt.”

Verlofvormen

Voor wethouders en burgemeesters (en andere dagelijks bestuurders) wil het kabinet de verlofvormen uitbreiden, vergelijkbaar met werknemers volgens de wet arbeid en zorg. De voorgestelde uitbreiding betreft geboorteverlof, adoptieverlof, pleegouderverlof en mantelzorgverlof waarbij de duur zoals opgenomen in de Wazo wordt overgenomen. Voor raadsleden (en andere volksvertegenwoordigers) wil de minister de uitbreiding van verlofvormen niet mogelijk maken. Er komt dus voor raadsleden geen ouderschapsverlof of langdurig zorgverlof. 

Overleg

Om de verlofvormen en de verlofregeling aan te passen, moet de wet worden gewijzigd. De minister wil over de voorstellen voor wijziging en aanpassing dit jaar het overleg voeren met de beroeps- en belangenverenigingen. Ook wil hij over vijf jaar de aanpassingen evalueren.

Reactie

Met zijn keuzes voor versoepeling voor dagelijks bestuurders en volksvertegenwoordigers en geen versoepeling van de verlofvormen voor volksvertegenwoordigers reageert minister De Jonge op het advies van het Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers. Dit adviescollege pleitte wel voor een versoepeling van de verlofregeling en verlofvormen ook voor raadsleden.

Voor het advies van het adviescollege, klik hier.

De modernisering van de verlofregelingen voor raadsleden is een initiatief van de gemeenteraad van Utrecht, gesteund door de raad van Breda en van Groningen.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft zich in samenwerking met deze gemeenteraden sterk gemaakt voor modernisering van de verlofregeling.

Voor de reactie van de minister, zie zijn brief aan de Tweede Kamer.