Minister: goed dualisme maakt raadslid zijn aantrekkelijker

Minister: goed dualisme maakt raadslid zijn aantrekkelijker

Een goede duale politieke cultuur in gemeenten kan bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het raadslidmaatschap. Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken merkte dit op in de beantwoording van vragen van het Tweede Kamerlid Mark Strolenberg.

De minister wil onderzoek laten doen naar de politieke cultuur van gemeenten en provincies, om aan de hand van de uitkomsten een “zelfdiagnose-instrument” te laten ontwikkelen. Ook de positie en de werkdruk van raadsleden worden daarin betrokken.

Onderzoek agressie en ondermijning

Aanleiding van de vragen van het VVD-Kamerlid was onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in samenwerking met 1Vandaag. In overleg met gemeenten en provincies wil Bruins Slot bezien “of aanvullende maatregelen ter versterking van het decentraal bestuur en de decentrale volksvertegenwoordigingen nodig en wenselijk zijn.”

Democratie in actie

Structurele en blijvende aandacht voor de veiligheid van politieke ambtsdragers is volgens haar nodig, zoals ze ook zei tijdens een recent studiogesprek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. De afgelopen jaren is volgens haar veel gedaan om de positie en het functioneren van gemeenteraden te ondersteunen en te versterken. “Het afgeronde programma Democratie in Actie heeft daar veel voor betekend.”

Functioneren beïnvloed

Van de invullers van een enquête van de vereniging en de omroep gaf 15 procent aan dat ze de afgelopen raadsperiode te maken hadden met bedreiging of geweld. Dat is drie keer zoveel als bij een vergelijkbare peiling in 2015. Omgerekend zou dat betekenen dat dit lot landelijk ongeveer 1200 raadsleden trof. Van hen zegt een kwart dat het hun functioneren heeft beïnvloed (in 2015 was dat nog 15 procent).

Risico voor rechtsstaat

Bedreiging en ondermijning grijpen volgens haar diep in, in het persoonlijke leven van raadsleden en andere politieke ambtsdragers. “Dat vormt een risico voor onze democratische rechtsstaat. Ik vind het belangrijk om samen met politieke ambtsdragers uit te dragen dat bedreiging en geweld onacceptabel zijn en dat er altijd melding (en waar mogelijk aangifte) moet worden gedaan van incidenten.”

Stappenplan en collectieve norm

Samen met het Netwerk Weerbaar Bestuur heeft ze daarom een collectieve norm ontwikkeld tegen intimidatie en bedreiging tegen decentrale politieke ambtsdragers. En ook een stappenplan voor het doen van melding en aangifte. “De norm is: intimidatie en agressie zijn onacceptabel, de afspraak is dat grensoverschrijdend gedrag altijd wordt gemeld en er zo nodig aangifte wordt gedaan. Het raadslid wordt hierbij ondersteund door de griffier en burgemeester en krijgt passende nazorg. Met het uitdragen van deze norm geven we een belangrijk signaal naar de dader en de buitenwereld: bedreiging en geweld zijn onacceptabel.”

Meer informatie 

Wilt u meer weten over de aanpak van intimidatie en bedreiging, tips van lotgenoten of anderen, klik dan hier voor meer informatie.  

Voor het teruglezen van het antwoord op de Kamervragen klik hier.