Minister komt in zomer met ondersteuningsplan werkdruk raadsleden

Minister komt in zomer met ondersteuningsplan werkdruk raadsleden

DEN HAAG – ‘Raadsleden zijn de voelsprieten van onze democratie’, stelde Tweede Kamerlid Koser Kaya (D66) woensdag gisteren tijdens het algemeen overleg rechtspositie politieke ambtsdragers. Het is daarom van belang om ze met de grootste zorg te behandelen. ’48 procent van de raadsleden heeft moeite met het combineren van andere werkzaamheden’, aldus het Kamerlid. Volgens Koser Kaya is het daarom belangrijk de nadruk meer te leggen op opleidingen voor raadsleden en een gedegen ondersteuning door de griffie. 

Aanleiding voor het raadsleden-pleidooi door Kamerlid Koser Kaya is het rapport “15,9 uur” van de Raad voor het Openbaar Bestuur. De vraag is of raadsleden naast hun andere werkzaamheden nog wel genoeg tijd hebben voor het raadswerk. ’15,9 uur staat immers gelijk aan twee volle werkdagen en zie daarnaast nog maar eens een betaalde baan te hebben’, aldus het Kamerlid.

Op verzoek van de Kamer zal minister Plasterk in de zomer aangeven wat hij vindt van de aanbevelingen van de Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob) en hoe hij raadsleden beter wil ondersteunen. De Rob bepleit niet alleen een hogere vergoeding voor raadsleden, maar ook meer ruimte voor parttime verlof voor volksvertegenwoordigers en professionalisering van de ondersteuning van de raad. Raadslid.Nu heeft in zijn reactie op het rapport van de Rob aangegeven ruimte te wensen voor een betere vergoeding en betere faciliteiten, zie daarover berichten op de website van Raadslid.Nu:

-       Raadslid.Nu lobbyt in Kamer voor rechtspositie en vergoeding raadsleden

-       ‘Raadsvergoeding niet meer van deze tijd’ 

Geen verdere versobering

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken waarschuwde in het Kamerdebat tegen een verdere versobering van de rechtspositie van politieke ambtsdragers. Hij benadrukte het essentiële verschil tussen ‘gewone’ werknemers en politieke ambtsdragers. De laatste groep kan ieder moment door politieke ontwikkelingen zijn of haar functie verliezen. Zo ook raadsleden. Dit gevaar hangt uiteraard ook boven de hoofden van werknemers in de private sector. Zij worden echter wettelijk beschermd door regelingen die ontslag bemoeilijken. Vanuit de democratische kerngedachte: er is geen dergelijke bescherming voor politieke ambtsdragers, zoals burgemeesters en wethouders. Uitgangspunt is immers dat de raad bepaalt wanneer de politieke ambtsdrager moet vertrekken. 

De minister benadrukte dat onder de burger de gedachte leeft dat politieke ambtsdragers profiteren van gunstige regelingen indien ze (gedwongen) stoppen met hun werkzaamheden. Er moet duidelijk worden gemaakt dat deze regelingen de afgelopen jaren juist versoberd zijn en een verdere versobering onwenselijk is voor de kwaliteit van het lokaal bestuur. ‘Ik zal op feestjes mijn best blijven doen te vertellen waarom politieke ambtsdragers hun rechtspositie hebben’, betoogde minister Plasterk. 

Evaluatie sollicitatieplicht

De evaluatie van (onder andere) de sollicitatieplicht en re-integratievoorzieningen van politieke ambtsdragers wordt begin 2017 verwacht. Hierin wordt aandacht geschonken aan de manier waarop de regelingen in de praktijk uitpakken bij betrokkenen. Daarnaast wordt de evaluatie van de Dijkstalwetgeving, waarin de sollicitatieplicht voor politieke ambtsdragers wordt omschreven, begin 2017 verwacht. Op dit moment gaat de sollicitatieplicht voor politieke ambtsdragers drie maanden na ontslag in.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 26 mei 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!