Minister: Meer raadsleden vanwege hoge werkdruk

Minister: Meer raadsleden vanwege hoge werkdruk

Een grotere gemeenteraad kan een oplossing zijn voor de hoge werkdruk van raadsleden en kan er voor zorgen dat het raadswerk aantrekkelijker wordt. Bijkomend voordeel kan zijn dat de verbinding met de samenleving toeneemt. Dat is in ieder geval de verwachting van de minister van Binnenlandse Zaken. 

Gemeenteraden hebben momenteel minimaal 9 raadsleden en maximaal 45 raadsleden. Om zeker te zijn of meer raadsleden een oplossing zijn voor het probleem van hoge werkdruk wil de minister onderzoek laten uitvoeren, zo blijkt uit een brief die deze week naar de Tweede Kamer is gestuurd. In deze brief geeft de minister aan hoe en op welke wijze de positie van de raad versterkt kan worden.

Fulltime raadslidmaatschap

Het fulltime raadslidmaatschap is in de optiek van de minister in ieder geval geen oplossing. Het uitgangspunt moet lekenbestuur blijven, zo blijkt uit de brief. Fulltime raadslidmaatschap is een wens die vooral onder raadsleden in grote gemeenten leeft, zo is gebleken uit onderzoeken van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, en uit een recent verstuurde brief door de vier grote gemeenten

Nieuwe minister

Het onderzoek voor het verhogen van het aantal raadsleden staat in de laatste brief die de inmiddels vertrokken minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot naar de Tweede Kamer heeft verstuurd. Het is aan de vertrekkende Tweede Kamer om te reageren op de brief. Als dat niet gebeurt, zal een nieuwe Tweede Kamer hierover een oordeel moeten geven. 

Het vergroten van het aantal volksvertegenwoordigers vanwege werkdruk is ook een thema dat ook in de Tweede Kamer speelt. Zo liet de commissie Van der Staaij zich eerder positief uit over een verhoging. Deze maand dienden CU en Volt een gezamenlijk voorstel in tot de verhoging van het aantal parlementariërs.  

Meer informatie

De brief ‘Versterking decentrale volksvertegenwoordigingen en Besturen’ kunt u hier vinden. 

Zie ook 'Raadsleden 100.000+ gemeenten zien fulltime raadslidmaatschap als middel, niet als doel'

Meer over werkdruk en fulltime raadslidmaatschap kunt u vinden in de publicatie Raadslid in de Grote Stad van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.