Minister Plasterk ontvangt Opleidingengids

Minister Plasterk ontvangt Opleidingengids

APELDOORN – Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk heeft uit handen van Mark den Boer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Opleidingengids voor raadsleden ontvangen. De overhandiging vond plaats tijdens het VNG Jaarcongres in Apeldoorn.

Voorzitter Mark den Boer onderstreepte dat hij met genoegen de Opleidingengids aan de minister overhandigde als dank voor de medewerking van het ministerie bij de totstandkoming van deze gids die een overzicht biedt van opleidingen op tien belangrijke competenties voor raadsleden.

Minister Plasterk reageerde door het belang van de Opleidingengids te onderstrepen als bijdrage om de deskundigheid en opleiding van raadsleden en daarmee de kwaliteit van de lokale democratie te versterken.

Verspreid, verstuurd en uitgedeeld

De Opleidingengids is afgelopen maand verstuurd naar alle leden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en naar alle griffiers van de gemeenteraden die collectief lid zijn van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Tijdens het jaarcongres van de VNG was er volop belangstelling voor de Opleidingengids, niet alleen van raadsleden maar ook van wethouders, griffiers en gemeentesecretarissen die de gids onder de aandacht van hun raadsleden willen brengen.

Raadsleden of anderen die de Opleidingengids willen ontvangen, kunnen een mailbericht sturen aan: info@raadsleden.nl.

Opleidingen op tien competenties voor raadsleden

De Opleidingengids biedt een overzicht van opleidingen voor tien competenties: communiceren, initiatief, omgevingsbewustzijn, onderhandelen, oordeelsvorming, overtuigingskracht, plannen en organiseren, samenwerken, coachen en sturend vermogen.

Sinds haar oprichting tien jaar geleden besteedt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden aandacht aan het verbeteren van raadswerk. Er is onderzoek gedaan op welke gebieden er verdere opleiding gewenst is.  Dit resulteerde in de  genoemde tien competenties. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is zich ervan bewust dat de gids niet alle opleidingen voor competenties bevat die nodig zijn. Voor aanvullingen of tips, schroom niet te mailen naar info@raadsleden.nl.

Gemeentelijk budget

Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk heeft in de zomer van 2014 een nieuwe regeling afgekondigd die bepaalt dat ‘de kosten voor niet-partijpolitieke scholing in verband met de vervulling van de functie van raads- of commissielid’ door de gemeente wordt betaald. Deze regeling is onderdeel van de afspraken die de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in 2014 heeft gemaakt, waardoor raadsleden, sindsdien ook recht hebben op een hogere vaste en gelijke onkostenvergoeding. Zie: http://www.raadslid.nu/content/hogere-vaste-gelijke-onkostenvergoeding-voor-raadsleden.

De opleidingengids is te downloaden voor leden met behulp van het account van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Raadsleden die individueel lid zijn ontvangen de Opleidingengids rechtstreeks. Raadsleden die collectief lid zijn ontvangen de Opleidingengids via hun raadsgriffier.