Minister: Raad is belangrijkste orgaan in lokale democratie

Minister: Raad is belangrijkste orgaan in lokale democratie

Het versterken van de positie en de rol van de gemeenteraad speelt een centrale rol in de plannen van minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren om de lokale democratie sterker te maken. “De gemeenteraad is het belangrijkste orgaan van de lokale democratie”, schrijft Ollongren aan de Tweede Kamer.

De minister wil de inzet voor een moderne gemeenteraad, die krachtig is in verbinding met de samenleving versterken. “Het trainings- en opleidingsaanbod voor gemeenteraden wordt verder doorontwikkeld”. In de afgelopen twaalf maanden is er onder leiding van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een opleidingsprogramma gemaakt voor raadsleden en een digitale leeromgeving. In het doorontwikkelen van het aanbod is specifieke aandacht voor de rol en positie van de gemeenteraad. Dat is nodig, want: “Een sterke lokale democratie vraagt om een sterke representatieve democratie (gemeenteraad), met aanvullend een sterke participatieve, deliberatieve en directe democratie”, schrijft Ollongren aan de Tweede Kamer.

Drie kernthema’s: verbinding, ondersteuning, weerbaar

De aandacht voor de rol van de gemeenteraad past in de drie kernthema’s van het plan van aanpak van de minister voor een sterkere lokale democratie: een betere verbinding van de lokale democratie met de inwoners, een sterkere ondersteuning van raadsleden, burgemeesters en wethouders (allemaal politieke ambtsdragers), en het vergroten van de weerbaarheid van raad, raadsleden, wethouders en burgemeesters tegen ondermijning, agressie en intimidatie.

Versterking van de lokale democratie is volgens de minister nodig vanwege de taken van de gemeente in het sociaal domein, de invoering van de Omgevingswet in 2021, de energietransitie en de overgang naar aardgasvrije wijken. De minister benadrukt daarbij dat versterking van de lokale democratie vooral een zaak is van gemeenten zelf.

Democratie in Actie

Voor de uitvoering van de versterking van de lokale democratie is er het programma Democratie in Actie. Dit programma is van, voor en door gemeenten. De minister heeft elf miljoen beschikbaar voor Democratie in Actie. De verenigingen voor raadsleden, griffiers, burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, gemeenten en het ministerie werken in het programma samen. De minister betrekt ook de politieke partijen bij de activiteiten. Speciale aandacht heeft zij daarbij voor de versterking van de positie van de raadsleden van lokale partijen. Ook wil de minister experimenteren met persoonlijke opleidingsbudgetten voor raadsleden.

Meer informatie

De uitwerking van de plannen van minister Ollongren voor de versterking van de lokale democratie staan in een brief die aan de Tweede Kamer is gestuurd. Eerder dit jaar ondertekenden deze partners plus nog vele vele anderen een intentieverklaring voor weerbaar bestuur.