Minister te gast bij slotgesprek 10daagse kandidaat-raadsleden

Minister te gast bij slotgesprek 10daagse kandidaat-raadsleden

Hanke Bruins Slot, de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is te gast als spreker in het slotprogramma van de online tiendaagse voor kandidaat-raadsleden. Dit slotprogramma is via een livestream voor iedereen te volgen.

Hoe het gezag en de positie van de gemeenteraad sterker kan worden, ten behoeve van de inwoners, is het hoofdthema van het slotprogramma. Daarbij komen tal van onderwerpen aan de orde, zoals de aantrekkelijkheid van het raadslidmaatschap, de modernisering van het raadslidmaatschap, hoe raadsleden als volksvertegenwoordiger hun rol kunnen pakken, werkdruk en ondersteuning van raadsleden, de omgangsvormen in de raad en hoe raadsleden grip kunnen krijgen op onderwerpen die in regionaal verband worden uitgevoerd.

Sprekers

Behalve minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot hebben als sprekers hun medewerking toegezegd: Marcel Boogers, hoogleraar regionaal bestuur aan Twente Universiteit, Liza Mügge, universitair hoofddocent aan de afdeling politicologie van de Universiteit van Amsterdam en Bahreddine Belhaj, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en raadslid in Lelystad.

Aanmelden

Het slotprogramma van de online tiendaagse voor kandidaat-raadsleden, zowel nieuwe als ervaren, is online en via de livestream te volgen. Aanmelden kan via de link, klik hier - de livestream is hier te bekijken. Het programma begint om 19.30 uur; wij adviseren u op tijd in te loggen zeker als u via de livestream kijkt en nog een vimeo-account moet aanmaken. Het programma duurt tot 20.35 uur. 

Meer informatie

De online Klaar voor 4 jaar tiendaagse voor kandidaat-raadsleden is een programma dat wordt georganiseerd en aangeboden door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in samenwerking met de Vereniging van Griffiers, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Voor kandidaat-raadsleden is er een Wegwijzer voor raadsleden met 80 pagina’s informatie, tips en adviezen op alle onderwerpen die van belang zijn om een sterke gemeenteraad te zijn.

Voor kandidaat-raadsleden is er een informatiekaart met tips van raadsleden van de week op de belangrijke tien competenties die je nodig hebt om als raadslid succesvol te zijn.