Minister tegen versoepeling van rigide verlofregeling voor raadsleden

Minister tegen versoepeling van rigide verlofregeling voor raadsleden

Een versoepeling van de verlofregeling voor raadsleden wordt door demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren afgewezen.“Ik onderken dat de huidige regeling op onderdelen rigide is, maar in mijn optiek biedt een goede toerusting van raadsleden een fundamentelere oplossing dan het verruimen van verlofmogelijkheden voor raadsleden”, schrijft de minister in antwoord op Kamervragen over het verruimen van de verlofmogelijkheden.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt het antwoord van de demissionaire minister teleurstellend. “Wij zijn blij dat deze minister de verlofregeling te rigide vindt. We begrijpen ook dat zij de verantwoordelijkheid voor een mogelijke verruiming van de verlofregelingen doorschuift naar haar opvolger. Maar wij vinden het ronduit teleurstellend dat ze tegelijkertijd wel een schot voor de boeg doet en zegt dat verruiming van de verlofregelingen geen goede oplossing is met een beroep op oude regelingen. Daarmee sluit zij de ogen voor de wijze waarop veel raadsleden, vooral ook in grote steden, het raadswerk moeten uitvoeren zonder oog te hebben voor de veranderde omstandigheden.

Wij weten ook dat de minister hecht aan een grotere deelname van met name vrouwen in het politieke proces. Ook daarom is het belangrijk dat de minister maatwerkoplossingen in de zorg- en verlofregelingen mogelijk maakt die passen bij de huidige tijd en die de volwaardige deelname van vooral vrouwen bevorderen”, zegt Bahreddine Belhaj, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in een reactie.

Kamervragen

Een versoepeling van de verlofregeling voor raadsleden is in mei bepleit door de gemeenteraden van Utrecht, Groningen en Breda. Volgens de raadsleden uit deze gemeenten is de bestaande verlofregeling voor vervanging van raadsleden star en achterhaald. Zij bepleiten flexibilisering en modernisering, waaronder een meer flexibele periode voor zwangerschapsverlof, bijvoorbeeld enkele weken korter of langer dan 16 weken. Het verzoek van deze raadsleden leidde tot schriftelijk vragen aan de minister door de Kamerleden Sneller en Van der Laan (beide D66), Bromet (GroenLinks) en Kathmann (PvdA).

Ondersteuning

Verruiming en flexibilisering van de verlofregelingen leiden er volgens demissionair minister Ollongren niet toe dat het raadslidmaatschap aantrekkelijker wordt. Raadsleden zouden volgens haar beter minder tijd kunnen besteden aan vergaderen, stukken lezen en fractieoverleg, ook omdat er onvoldoende vervangers beschikbaar zijn. Belangrijker is daarom wanneer gemeenteraden meer investeren in goede toerusting (griffie, rekenkamer, fractieondersteuning en scholing). Zij verwijst daarbij naar het rapport van de Raad voor het openbaar bestuur om te investeren in goede ondersteuning. 

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden hoopt dat de minister de daad bij het woord voegt. “Aangezien de minister zoveel waarde hecht aan goede ondersteuning hopen wij dat zij minimale normen voor ondersteuning formuleert en dat de ondersteuning ook wordt geoormerkt in het gemeentefonds”, zegt voorzitter Belhaj.

Extra geld

Er is volgens minister Ollongren nog een bezwaar om versoepeling van de verlofregeling voor raadsleden mogelijk te maken. “Bij het verruimen van de verlofmogelijkheden nemen bovendien de kosten aanmerkelijk toe omdat zowel vervangende raadsleden als de vervangen raadsleden tegelijkertijd recht hebben op arbeidsvoorwaardelijke voorzieningen”, schrijft de demissionaire minister aan de Kamer. “Volwaardige deelname van vooral jonge mensen aan het politieke proces kan misschien een prijskaartje hebben, maar wij kunnen ons niet voorstellen dat de minister dat een probleem vindt.

Wij gaan er van uit dat de minister het ook op dit punt met de Raad voor het openbaar bestuur eens is dat investeren in de democratie geld mag kosten”, aldus de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Overleg

De minister kondigt in de vragen aan dat zij of haar opvolger over een mogelijke versoepeling van de verlofregeling overleg wil voeren met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en StatenlidNu, de belangenvereniging voor provinciale volksvertegenwoordigers. “Wij voeren met genoegen dit overleg, want het is volgens ons belangrijk om te komen tot een eigentijds en gemoderniseerde flexibele verlofregeling die het raadslidmaatschap aantrekkelijkheid houdt ook voor jonge mensen”, aldus voorzitter Belhaj.

Vanwege de mogelijke extra kosten wil de minister ook van de VNG en het IPO horen hoe die tegen een versoepeling van de verlofregeling aan kijken.

Meer informatie

Wie de antwoorden van de minister op de Kamervragen wil teruglezen, klik hier. 

Modernisering van de verlofregeling voor raadsleden bepleit door raadsleden uit Utrecht, Groningen en Breda.