Minister: versterking positie gemeenteraad nodig

DEN HAAG – De gemeenteraad heeft een belangrijke verantwoordelijke rol bij de transitie en de transformatie in het sociaal domein. Om deze rol als gemeenteraad goed te kunnen vervullen is versterking van de positie van de raad nodig. Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk heeft dit woensdag gezegd in het debat met de Tweede Kamer over de vijfde rapportage Transformatie in het Sociaal Domein (TSD).

De versterking van de positie van raadsleden op de nieuwe taken in het sociaal domein (zorg, ondersteuning, jeugdzorg en participatie) is nodig zodat de raad de zogeheten lokale stelselverantwoordelijkheid kan invullen. Volgens minister Plasterk is er voor Raadslid.Nu een belangrijke taak weggelegd om deze positie van de raad daadwerkelijk te versterken.

De bewindsman onderstreepte in het overleg met de Kamer dat het belangrijk is dat gemeenteraden niet te veel politiseren en professionals het beleid laten uitvoeren. De democratische legitimatie die de raad heeft, blijft volgens de minister in stand, indien de raad er voor kan zorgen dat de professionals bij de uitvoering van hun taken in het sociaal domein (zorg, ondersteuning, jeugdzorg en participatie) hun rol goed kunnen vervullen.

Loslaten

Vanuit de Tweede Kamer werd er onderstreept dat de centrale overheid moet leren ‘loslaten’ en het vertrouwen geven aan de gemeenten en gemeenteraden dat zij zullen sturen en controleren. Volgens minister Plasterk is zijn plan dat de regie bij de gemeente moet liggen.

Voorafgaand aan het debat hekelde de Arnhemse wethouder Leisink in een opinie-artikel in het regionale dagblad De Gelderland het vreemde cijferwerk van het rijk. Volgens Leisink zouden gemeenten een pluim moeten krijgen in plaats van een veeg uit de pan. Zie ook: Vreemd cijferwerk van het Rijk.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 16 november 2016

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin).

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.    

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier