Minister vraagt Nederlandse Vereniging voor Raadsleden om integriteitsadvies

Minister vraagt Nederlandse Vereniging voor Raadsleden om integriteitsadvies

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is door minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk gevraagd te adviseren om oplossingen te geven voor knelpunten bij integriteitsonderzoek. Een van de knelpunten is het gebrek aan professionaliteit bij het uitzetten van opdrachten voor integriteitsonderzoek.

Minister Plasterk wil dat gemeenten en gemeenteraden professioneler worden in het geven van opdrachten voor integriteitsonderzoek. De bewindsman heeft vier mogelijke oplossingen: een modelonderzoeksprotocol, training, ervaringsuitwisseling en het opzetten van een laagdrempelig advies- en expertisepunt. Gemeenten en bestuursorganen, zoals burgemeester, college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad, zouden bij zo’n adviespunt terecht moeten kunnen met vragen hoe een integriteitsonderzoek het beste kan worden ingericht.

Knelpunten bij inhuur integriteitsonderzoekers

Uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg blijkt dat de kwaliteit, professionaliteit en transparantie van het onderzoek door externe integriteitsonderzoekers niet vanzelfsprekend is. Een van de redenen is dat de opdrachtgever geen eenduidige maatstaven hanteert voor een integriteitsonderzoek dat de toets der kritiek doorstaat.

Raadsleden die hun mening willen geven over de vraag hoe de professionaliteit van integriteitsonderzoeken kan worden verbeterd, kunnen dat laten weten via een mail aan info@raadsleden.nl.

Voor het rapport ‘Omwille van geloofwaardigheid’ van de Universiteit van Tilburg, zie: http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/11/06/rapport-integriteitsonderzoek-tilburg/rapport-integriteitsonderzoek-tilburg.pdf