Minister: "We moeten trots en zuinig zijn op raadsleden"

Minister: "We moeten trots en zuinig zijn op raadsleden"

Raadsleden vervullen eervol, doch veeleisend werk. Zij verdienen daarom erkenning en toerusting. Raadsleden vormen de ruggegraat van de representatieve democratie. “We moeten daarom trots en zuinig zijn op deze mensen”, zo schrijft minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer. De minister bepleit daarin ook dat ‘het vanzelfsprekend moet worden voor raadsleden om te investeren in eigen toerusting.’

Als de minister het over toerusting van raadsleden heeft, bedoelt zij daarmee dat het, ten eerste, gaat om betere randvoorwaarden in rechtspositionele sfeer. Te denken valt daarbij aan verbeterde reiskostenvergoedingen en hogere toelage om het raadswerk in zware commissies als de vertrouwenscommissie, de onderzoekscommissie uit de raad en de rekenkamerfunctie te vervullen.

Scholing en opleidingen

Ten tweede gaat het bij toerusting van raadsleden om professionele ondersteuning met scholing en opleiding. Het vernieuwde aanbod voor opleidingen voor en door raadsleden, het inwerkprogramma voor raadsleden en het bijbehorende ondersteuningsaanbod wordt door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers onder de aandacht gebracht van griffiers en raadsleden. De inzet is er opgericht om te komen tot een sluitend, samenhangend en eigentijds opleidings- en ondersteuningsaanbod voor alle raadsleden.

Ondersteuning door griffie en Rekenkamer

Toerusting van raadsleden betekent ook investeren in voldoende inhoudelijke ondersteuning voor gemeenteraden. Het gaat dan om ondersteuning vanuit de griffie en/of de Rekenkamer. Deze ondersteuning is van belang omdat het raadswerk van gemeenteraadsleden geen professionele functie is en dat ook niet wordt. "Ik wil benadrukken dat het raadswerk een vorm van lekenbestuur is en dat wat mij betreft ook moet blijven", aldus minister Ollongren in haar brief aan de Tweede Kamer.

Meer informatie

De brief van minister Ollongren over “werken aan duurzame ondersteuning van politieke ambtsdragers, raadsleden voorop” wordt vandaag besproken door de Tweede Kamer. In dat gesprek in de Kamer staat ook de verhoging van de vergoeding voor raadsleden uit kleine gemeenten op de agenda. De bewindsvrouwe onderhandelt met de VNG over de verhoging van de vergoeding.

Klik hier voor de volledige brief van minister Ollongren.