Minister wil burgemeesters in rol raadsvoorzitter helpen

Minister wil burgemeesters in rol raadsvoorzitter helpen

Om als voorzitter van de gemeenteraad de raad beter in positie te brengen, gaat de minister van Binnenlandse Zaken na wat de burgemeester nodig heeft. De burgemeester voert als voorzitter van de raad zijn rol niet stevig genoeg en dat moet wel gebeuren.

“Ik onderzoek hoe de burgemeester als voorzitter van de raad een stevigere rol kan spelen”, schrijft de minister van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. De minister wil ook op een rij zetten wat burgemeesters nodig hebben voor hun rol als raadsvoorzitter.

Raadsvoorzitter

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voert samen met de Vereniging van Griffiers het gesprek met het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en het ministerie over de rol van de burgemeester als raadsvoorzitter. Niet voor alle raadsleden voelt de burgemeester ook als hun voorzitter. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is het belangrijk dat alle raadsleden het gevoel hebben dat de burgemeester de voorzitter is van hun raad, en niet alleen van een deel van de raad.

Eigen keuze

Raadsleden hechten, zo blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, nog altijd aan de burgemeester als voorzitter van de raad. Tegelijkertijd wordt er vanuit de wetenschap gepleit voor een eigen keuze voor de gemeenteraad. De burgemeester zou niet alleen niet langer voorzitter van de raad moeten zijn. Bovendien moeten gemeenteraden de vrijheid krijgen om naast hun burgemeester een eigen voorzitter van de raad te kiezen uit de raadsleden in de raad, zo betoogde prof. Geerten Boogaard. Hij is een van de auteurs over een rapport dat vaststelde dat de dubbelrol van voorzitter van de raad en voorzitter van het college van B en W, de positie van de burgemeester bedreigt.

Minister

De burgemeester blijft volgens de vorige minister van Binnenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot, voorzitter van de raad. Het lijkt er vooralsnog niet op dat politieke partijen na de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 tot een andere keuze komen.

Burgemeestersprocedure

Behalve het debat over het voorzitterschap van de raad is er ook een discussie gaande over de rol van de raad bij de keuze van de burgemeester. De raad moet meer voor zijn eigen rol opkomen, vindt Sabine van Zuydam, adviseur in burgemeestersprocedures.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt dat de zogeheten klankbordgesprekken tweerichtingenverkeer meer zou moeten zijn. Ook vindt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden dat er zou moeten worden geïnvesteerd in een betere uitvoering van de klankbordgesprekken.

Meer informatie

Voor de brief van de minister over het versterken van de rol van de burgemeester als raadsvoorzitter klik hier.