Minister ziet spanning in combinatie raadswerk, baan en privéleven

Minister ziet spanning in combinatie raadswerk, baan en privéleven

Het raadslidmaatschap is steeds lastiger te combineren met een baan en privéleven. “De klassieke vorm waarbij je werk en raadslidmaatschap combineert, zijn in een andere situatie terechtgekomen."Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bestudeert daarom hoe de werk-privé-balans, in het bijzonder de vervangingsregeling, rechtspositioneel verbeterd kan worden.

Dat liet minister Hanke Bruins Slot weten tijdens de afsluiting van de online 10daagse van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. “We zijn daar druk mee bezig. Daarnaast komt er binnenkort een adviescollege over de rechtspositie van politieke ambtsdragers.”

Onafhankelijk adviescollege

De Eerste Kamer heeft daarvoor eind vorig jaar een wetsvoorstel (‘Wet adviescollege rechtspositie politiek ambtsdragers’) aangenomen. De wet gaat over de instelling van een onafhankelijk en permanent adviescollege, dat gevraagd en ongevraagd advies geeft over arbeidsvoorwaarden. Het orgaan staat los van de politiek, waardoor onafhankelijk een bijdrage kan worden geleverd.

Starre voorwaarden

De modernisering van de rechtspositie van politieke ambtsdragers is vorig jaar aangezwengeld door de gemeenteraden van Utrecht, Groningen en Breda en wordt ondersteund door de Nederlandse Vereniging van Raadsleden. De raden willen onder meer verandering van de duur van zwangerschaps- en bevallingsverlof, de mogelijkheid tot deelname aan uitzending door Defensie, evenals zorgverlof en mantelzorgverlof, of voor pleegzorg of adoptie. Het komt voor dat raadsleden geen verlof opnemen, of ze keren vanwege de starre voorwaarden in de regelingen eerder of later terug van verlof. Soms keren ze de politiek de rug toe.

Voorbeelden en problemen 

“Hier zit een spanning”, erkende de minister. “De klassieke vorm waarbij je werk en raadslidmaatschap combineert, zijn in een andere situatie terechtgekomen. We zijn goede voorbeelden en problemen aan het inventariseren. Ik wil het nieuwe adviescollege vragen wat precies nodig is. Wie weet dat we daarna het gesprek weer met elkaar aangaan over wat daar uitkomt.”

Spitsuur van het leven

Liza Mügge, universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, is van mening dat “alles in het werk gesteld moet worden om juist die periode tussen de 20 en de 50 jaar, het spitsuur van het leven, te accommoderen. Het is heel wenselijk dat raadsleden middenin het leven staan, zorgverlof kunnen opnemen, mantelzorg verrichten. Dat komt het raadslidmaatschap ten goede.”

Positieve mindset

De plannen van de minister kunnen volgens Bahredinne Belhaj, raadslid in Lelystad en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de representativiteit van vertegenwoordiging in gemeenteraden ten goede komen. “Ik ben blij dat er een positieve mindset is.”

Meer informatie

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft in december een brief gestuurd aan de minister om de verlofregeling te moderniseren. De vereniging kreeg op een oproep over de huidige vervangingsregeling uit bijna honderd gemeenten reacties van gemeenteraden, raadsleden, fracties en griffiers. De belangrijkste boodschap: modernisering van de vervangingsregeling is nodig en wenselijk.