Moeizame democratische controle gemeenteraad

Moeizame democratische controle gemeenteraad

DEN HAAG - Gemeenteraadsleden hebben te weinig tijd en mogelijkheden om de dossiers over de nieuwe zorgtaken te begrijpen. Dat zegt 38% van de raadsleden in een enquête die Nieuwsuur in samenwerking met Raadslid.Nu heeft uitgezet onder alle raadsleden in Nederland. 

Om die taken uit te voeren zijn veel gemeenten samenwerkingsverbanden met andere gemeenten aangegaan, maar die maken het voor raadsleden heel ingewikkeld om het beleid te beïnvloeden. 77% van de raadsleden zegt dat door de samenwerkingsverbanden het moeilijk is om beslissingen te beïnvloeden.

Samenwerkingsverbanden
VVD-raadslid Van der Woude uit Delft vertelt hoe moeilijk het is om als raadslid invloed uit te oefenen op besluiten die al zijn genomen in een samenwerkingsverband. “Zeven van de tien gemeenteraden in onze regio Haaglanden wilden iets veranderen aan de contracten met zorgaanbieders, maar dat kon op korte termijn niet, zo zeiden de wethouders die met elkaar samenwerken in het regioverband. Dat toont aan dat de democratische controle op dit soort afspraken heel erg moeilijk is."

In de regio rond Dordrecht is een speciale Drechtraad opgericht, waarin raadsleden van zes gemeenten vroegtijdig worden betrokken bij de besluiten in het samenwerkingsverband. ”Doordat het op deze manier in ingericht, heb je als raadslid toch voldoende invloed”, zegt Laura Kroes, raadslid voor GroenLinks in Zwijndrecht. Meer over de Drechtraad is hier te lezen in de speciale reeks ‘in de ban van regionale samenwerking’ van Raadslid.Nu.

Tweede Kamer
D66-Kamerlid Kaya is niet verbaasd dat er een wildgroei is ontstaan aan samenwerkingsverbanden tussen gemeenten. "Samenwerking klinkt mooi, maar niet als dit ten koste gaat van de invloed van de democratisch gekozen raadsleden. Deze raadsleden moeten hun controlerende taak kunnen uitvoeren, maar kunnen dat nu niet."
"Bij het deelnemen in een samenwerkingsverband begint het uiteraard met het qua beleid goed sturen aan de voorkant. De verantwoordelijke wethouder een opdracht meegeven. Dit gebeurt lang niet altijd", zegt VVD-Kamerlid Veldman.
GroenLinks ziet de voordelen van regionale samenwerking. "Maar dat mag het democratisch proces niet belemmeren", zegt GroenLinks-Kamerlid Voortman.
Volgens SP-Kamerlid Van Raak zijn er op dit moment meer dan 500 samenwerkingsverbanden. "Een nieuwe, ondoorzichtige bestuurslaag, waar lokale bestuurders compromissen moeten sluiten, over zorg en ondersteuning van hun eigen bewoners. Compromissen die lokale bestuurders daarna moeten verdedigen in hun eigen gemeenteraad, die aan die afspraken meestal niets meer kan veranderen."

Controlerende rol van de raad
De tweede aflevering over de moeizame democratische controle door de gemeenteraad is hier terug te kijken. Aflevering één is hier te zien en aflevering drie zal worden uitgezonden op woensdagavond 2 december.
Over de veranderende controlerende rol van de raad heeft Raadslid.Nu recent een essay gepubliceerd, geschreven door prof. Bas Denters. Dit essay is hier te lezen.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 2 december 2015.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Op vrijdag 11 december organiseren Raadslid.Nu en het CCV in Utrecht een bijeenkomst voor raadsleden en burgemeesters over veiligheid. Meer daarover is hier te vinden.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier