Monitor bedreigd bestuur 2012

Voor de kwaliteit van het openbaar bestuur is het van groot belang dat ambtenaren, bestuurders en volkvertegenwoordigers zichtbaar zijn en midden in de samenleving staan. Dit maakt hen helaas ook kwetsbaar voor agressie en geweld door burgers en voor beschuldigingen van belangenverstrengeling of ander ongewenst gedrag.

Zowel de minister als Raadslid.Nu vindt het van groot belang goed inzicht te hebben in de aard van deze problematiek en in de mate waarin organisaties een actief beleid voeren. Daarom worden twee onderzoeken naar beleving en beleid rond agressie en geweld respectievelijk integriteit gehouden. Om de onderzoeksbelasting zo gering mogelijk te houden, zijn de vragenlijsten van de twee onderzoeken gebundeld.

Binnenkort zult u van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties per brief een uitnodiging voor het onderzoek ontvangen. Wij willen u bij deze van harte oproepen deel te nemen aan het onderzoek. Voor de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten is ook uw participatie essentieel.