Monitor Sociaal Domein helpt raadsleden grote gemeenten

Monitor Sociaal Domein helpt raadsleden grote gemeenten

Wil je als raadslid meer zicht op de uitgaven in het sociaal domein dan is er de monitor Sociaal Domein. Met deze monitor krijg je meer en beter zicht op de financiën en hoe het is gesteld met de zorg voor de meest kwetsbare inwoners. Hierdoor kan je als raadslid gemakkelijker goede besluiten nemen over vele miljoenen.

De monitor Sociaal Domein is nuttig voor raadsleden uit grote gemeenten omdat cijfers zo inzichtelijk worden aangeleverd aan raadsleden. Deze gemeenten hebben informatie over het sociaal domein, zoals de jeugdzorg en de Wmo gespreid door de organisatie zitten. Een monitor zorgt ervoor dat deze informatie samenkomt in een overzicht voor raadsleden. Dit blijkt uit het onderzoek van de gemeente Almere namens het traject Rol gemeenteraad, uniek samenspel.

Een nieuwe rol

De afgelopen jaren vonden drie decentralisaties van het Rijk naar gemeenten plaats in het sociaal domein. Dit betekende meer verantwoordelijkheden en taken voor de gemeente. Hierdoor hebben raadsleden meer behoeften aan een duidelijk overzicht in de berg informatie die zij over zich heen krijgen.

Het traject Rol gemeenteraad, uniek samenspel zoekt naar antwoorden op de vraag hoe de gemeenteraad beter kan samenwerken binnen het sociaal domein met het oog op deze decentralisaties. Dit traject is dan ook onderdeel van het Programma Sociaal Domein, een samenwerking tussen Rijk, gemeenten en professionals om de hulp voor kwetsbare groepen te verbeteren.

Harde cijfers

Een onderdeel van het traject Rol gemeenteraad, uniek samenspel is het onderzoek in opdracht van de gemeente Almere om meer inzicht te krijgen in de monitor Sociaal Domein. Het onderzoek kijkt naar hoe de monitor Sociaal Domein eruitziet en naar de ervaringen van raadsleden. Voor elke gemeente ziet de monitor er namelijk anders uit. Het onderzoek laat zien dat in de monitor Sociaal Domein de nadruk ligt op de harde cijfers, zoals de kosten, enquêtecijfers en aantal cliënten. Minder aandacht is er voor persoonlijkere ervaringen zoals interviews met cliënten over hun ervaringen met de zorg die zij ontvangen. Raadsleden geven aan dat ze liever een balans tussen cijfers en verhalen van cliënten willen zien.

In enkele gemeenten die onderzocht zijn hielden de beleidsmedewerkers gesprekken met de raadsleden. In deze ‘interactieve gesprekken’ konden raadsleden vragen stellen over de verschillende cijfers uit de monitor sociaal domein om zo het verhaal achter de cijfers helder te krijgen. Voor deze raadsleden hielpen deze gesprekken bij het maken van lastige keuzes. 

Slotconferentie

Het Programma Sociaal Domein houdt op dinsdag 3 maart een slotconferentie om Het traject Rol gemeenteraad, uniek samenspel af te sluiten. Van 16:00 tot 20:00 uur is er een mix van presentaties, werkvormen en discussies waar verder wordt ingegaan op de veranderende rol van de gemeenteraad in het sociaal domein.