Motie actiecomité Raden in Verzet aangenomen

Motie actiecomité Raden in Verzet aangenomen

Als in de kabinetsformatie niet voldoende structureel geld wordt geregeld voor gemeenten, zullen harde maatregelen volgen. Dat is de strekking van de motie ‘Zonder geld geen gemeenten’ van het actiecomité Raden in Verzet die vandaag met de enorme meerderheid van 97,55% is aangenomen.

De motie werd tijdens de ALV van de VNG ingediend door de gemeente Zoetermeer. En is een volgende stap na de resolutie 'Herstel van bestuurlijk en financieel vertrouwen’ die eerder unaniem tijdens de ALV van de VNG op 12 februari werd aangenomen als de VNG-inzet voor de kabinetsformatie. 

Rijk aan zet

De gemeenten spreken in de motie uit dat ze maatregelen zullen nemen als het rijk niet zorgt voor extra middelen tegen de tekorten, in de kabinetsformatie niet voor strucureel voldoende middelen voor gemeenten zorgt en gemeenten geen passende sturingsmogelijkheden en bevoegdheden krijgen. Welke maatregelen dat zullen zijn, daarvoor krijgt het bestuur de ruimte om dan naar bevind van zaken te handelen. 

Meer informatie 

- Motie Zoetermeer ‘Zonder geld geen gemeenten’.