Motie: Gemeenten hebben acuut meer structureel geld nodig

Motie: Gemeenten hebben acuut meer structureel geld nodig

Het actiecomité Raden in Verzet kreeg in korte tijd veel steun voor de actie om de financiële po­sitie van gemeenten te versterken. Nu zet het comité een volgende stap door met de VNG een motie op te stellen die moet zorgen voor meer massa voor de actie.

Als de motie op de digitale ledenvergadering van de VNG op 25 september wordt aangenomen heeft de VNG de mogelijkheid om stevige maatregelen te nemen voor het geval het overleg over de financiële positie van de gemeenten onvoldoende oplevert. Mogelijke maatregelen zouden zijn: het opschorten van diverse overleggen met het Rijk, het voorbereiden van juridische acties over de opschalingskorting en het stoppen met het uitvoeren van (nieuwe) taken. De VNG wordt gevraagd om in de ledenvergadering van november te rapporteren over de stand van zaken.

Niet rondkomen

Het actiecomité Raden in Verzet heeft sinds de oprichting op 13 juli al veel bereikt. Een actiecomité ging in juli namens de voltallige Zoetermeerse gemeenteraad onderzoeken hoe groot de actiebereidheid is bij andere gemeenten om met de Zoetermeerse raad de rijksoverheid ertoe aan te zetten om voldoende geld aan de gemeenten te geven.
Aanleiding is dat door verschillende maatregelen van het rijk de financiële positie van Zoetermeer, en vele andere gemeenten in Nederland, zo slecht is dat de gemeenten niet kunnen rondkomen. Het motto van het comité is: ‘We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze gemeente en niet om de gemeente kapot te bezuinigen!’

Sindsdien heeft het actiecomité samen met een aantal actieve Zoetermeerse raads- en commissieleden contact gelegd met meer dan 400 raadsleden van ruim 180 gemeenten en is nog steeds bezig om zoveel mogelijk collega’s te bellen. 

Begroting niet rond

Marijke van der Meer van Raden in Verzet: ‘Het overgrote deel van de raadsleden die wij hebben gebeld, geeft aan dat ook in hun gemeente het nauwelijks meer lukt om de begroting op te stellen. Wij gaan ervan uit dat we een heleboel mede-indieners gaan vinden voor de motie. En we zijn heel blij met de positieve opstelling van de VNG.’

Structureel geld en hervormen

In de motie spreken de indieners uit dat gemeenten op de kortst mogelijke termijn structureel meer financiële armslag nodig hebben. Daarnaast hebben gemeenten substantiële tijdelijke budgetten voor de jaren 2021, 2022 en 2023 nodig voor onderzoek en experimenteerruimte om de jeugdzorg efficiënt en effectief te kunnen maken en te onderzoeken of de jeugdwet aangepast moet worden om de gemeenten meer stu­ringsmogelijkheden te kunnen geven.

Samen vuist maken

Vivianne van Yperen van het actiecomité: 'Het is onze taak als gemeenteraadsleden om op te komen voor de draagkracht van onze steden en dorpen! Samen een vuist maken tegen het Rijk is helaas nodig, want de financiële gezondheid van een gemeente is van groot belang voor de bewoners.’

Bibliotheek

‘Het kan niet zo zijn, dat Minister en Tweede Kamer taken aan de gemeenten geven zonder voldoende financiële middelen, zodat wij aan de bewoners moeten uitleggen dat belangrijke zaken zoals bibliotheken en wijkposten wegbezuinigd moeten worden.’ vult haar collega David Weekenstroo aan.

Oproep

Het comité roept gemeenten op de motie mede te ondertekenen en de ondersteuning uiterlijk 20 september te mailen naar radeninverzet@gmail.com.

Meer informatie

Motie Gemeenten hebben acuut meer structureel geld nodig

Voortgangsnotitie 30 augustus Raden in verzet

Website Raden in Verzet

Artikel 14 juli Zoetermeerse raad roept op tot landelijke actie tegen tekorten