Motivatie van geheimhouding schiet tekort

Motivatie van geheimhouding schiet tekort

De helft van de raadsleden vindt de motivatie van geheimhouding van stukken van de colleges van burgemeester en wethouders gebrekkig. Dit blijkt uit een enquête onder raadsleden dat Reporter Radio in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft uitgevoerd om te onderzoeken hoe gemeenten in Nederland omgaan met vertrouwelijke / geheime stukken en besloten vergaderingen.

De resultaten van dit onderzoek zijn gisteravond besproken tijdens de uitzending van Reporter Radio (radio 1, KRO – NCRV). Uit het onderzoek kwam naar voren dat bijna de helft van de raadsleden de motivatie van geheimhouding van stukken van de colleges van B en W onvoldoende vindt. Daarnaast geven de raadsleden ook aan dat ze te weinig kennis hebben van de wettelijke regels betreffende de geheimhouding. Opmerkelijk is ook dat veel van de stukken die het stempel geheim hebben gekregen in een later stadium niet meer openbaar worden gemaakt.

Deskundigen raadplegen

Verder is het voor raadsleden niet duidelijk of ze een deskundige mogen raadplegen bij geheime stukken. Vaak betreft de geheimhouding financieel gevoelige informatie, die zonder gedegen kennis moeilijk in te schatten is. In de uitzending vertelt Marcel Elferink, raadslid voor Gemeentebelang in Deventer, over zijn strijd om een deskundige in te schakelen bij de beoordeling van de bouwplannen van het Stadhuiskwartier. “We kregen een paar A4tjes in het geheime kluisje en ik kon op basis daarvan niet vaststellen hoe gedegen het plan in elkaar stak', aldus Elferink. Samen met de raadsgriffier werkt hij nu aan een regeling, die model kan staan voor het hele land.

Huidige Gemeentewet

De VNG stelt dat de huidige Gemeentewet onduidelijk is en dat ze de afgelopen jaren vele signalen hebben ontvangen dat de redactie van het wetsartikel onhelder is en dat het voor meerdere interpretaties vatbaar is. Dit kan leiden tot onuitvoerbare regels. Hoogleraar Bestuurskunde Leo Huberts wijst tijdens de uitzending op de gevolgen van deze onduidelijkheid:“ Raadsleden dreigen zo in integriteitsproblemen te komen, terwijl ze juist hun democratische plicht doen”. Ook Plaatsvervangend Landsadvocaat Eric Daalder, specialist openbaarheid van bestuur, stelt in de uitzending dat de wet aan vernieuwing toe is. “De dualisering heeft de positie van gemeenteraad versterkt, maar dat is in die wet nog niet goed geregeld op dit gebied.”

De resultaten van het onderzoek naar de geheimhouding in Nederlandse gemeenten kunt u hier vinden.

Via de volgende link kunt u de gehele uitzending terugluisteren: http://www.radio1.nl/item/243765-23%20november%202014:%20geheimhouding%20in%20de%20Nederlandse%20gemeenten.html.