Na kritiek ‘kavelgate’ zet college Pijnacker-Nootdorp in op burgerparticipatie

Na kritiek ‘kavelgate’ zet college Pijnacker-Nootdorp in op burgerparticipatie

Na kritische vragen van de gemeenteraad, architecten en bouwondernemers, is er door de gemeente snel geschakeld naar participatie met de eigenaren van 21 kavels. Dit vanwege een plotselinge wijziging van een bestemmingsplan waar 25 kavels gebouwd zouden worden. 

In juni 2021 werd door de gemeente een verzamelbestemmingsplan vastgesteld. Hierdoor konden in Pijnacker-Nootdorp 25 kavels gebouwd worden. De kavels werden verkocht en aannemers gingen vervolgens aan de slag binnen de gestelde regels van het bestemmingsplan. Op 8 december 2021 werd echter een voorbereidingsbesluit genomen, waardoor alles werd stilgelegd in afwachting van een wijziging op het bestemmingsplan. Een schok voor de kopers, omdat tijdens deze periode geen vergunningen verleend kunnen worden op de kavels.

Onbegrip

Het besluit van de gemeente deed veel stof opwaaien en werd al snel bekend als ‘kavelgate’. Ook een deel van de gemeenteraad roerde zich en stelde kritische vragen aan het college. Naast de raad waren ook betrokken architecten en bouwondernemers kritisch. Ze zeggen niet te zijn geïnformeerd en geven aan dat ze niet begrijpen dat de gemeente met hen om de tafel zijn gegaan om ongewenste zaken met de aanvragers door te nemen. Hierdoor zijn kopers en bouwers namelijk in problemen geraakt.

Beter afstemmen

Na onder meer kritische vragen van de gemeenteraad, architecten en bouwondernemers is er door verantwoordelijk wethouder Ilona Jense snel geschakeld. Zo sprak de gemeente, persoonlijk, met alle eigenaren van de kavels. Deze participatie heeft ervoor gezorgd dat van de 21 plannen er inmiddels 20 passend zijn. Jense geeft dan ook aan erg tevreden te zijn met dit voorbeeld van burgerparticipatie. “Participatie is heel belangrijk. We moeten dit plan zo goed mogelijk vormgeven zodat iedereen tevreden is”. Wel geeft ze aan dat een herziening van het bestemmingsplan in de toekomst best nog eens kan voorkomen. Echter is het van belang om de volgende keer eerder het contact te zoeken met de betrokkenen en dit beter af te stemmen.

Meer burgerparticipatie 

In deze serie van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden inspiratie, tips, voorbeelden en artikelen over hoe raadsleden en gemeenteraden ruimte geven aan burgerparticipatie. Eerder verschenen:

Burgerparticipatie moet geen speeltje zijn van hoger opgeleiden

Rekenkamer: inwoners meer betrekken bij het maken van plannen.

Inspreken bij de raadsvergadering is mosterd na de maaltijd.

Burgerparticipatie als oplossing en probleem. 

Dorpsbewoners Odijk en raad Bunnik werken samen