Nederlandse democratie niet divers genoeg

Nederlandse democratie niet divers genoeg

Is de democratie  er voor iedereen? Opleidingsniveau, inkomenspositie en migratieachtergrond van inwoners maken weg degelijk verschil op invloed van politieke participatie en politieke invloed. De wijze waarop de Nederlandse democratie wordt ingevuld, wordt als weinig divers ervaren.

Dat blijkt uit het onderzoek 'Is de politiek er voor iedereen?' van Jaco Dagevos van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)  en Floris Vermeulen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Zij onderzochten hoe het is gesteld met de ervaren representatie van inwoners in hun democratische instituten, het vertrouwen in het bestuur en de volksvertegenwoordiging en de participatie van inwoners personen met een migratieachtergrond.

Niet gehoord

De democratie, en dan met name de Tweede Kamer en andere staatsorganen, worden door veel Nederlanders met een migratieachtergrond als weinig divers ervaren. Volksvertegenwoordigers en bestuurders, die een zelfde achtergrond en ervaring hebben als migranten, met gedeelde ervaringen zullen eerder en beter relevante standpunten aan de orde stellen. Die gedeelde ervaringen gaan onder meer over de migratiegeschiedenis (bv. als vluchteling of hetzelfde herkomstland) of ervaringen met uitsluiting vanwege herkomst, religie of huidskleur en het verzet daartegen.

Diversiteit op de lijst

Diversiteit is meer dan religie, huidskleur en herkomst. Diversiteit gaat ook over opleidingsniveau. De meeste politici zijn theoretisch geschoold en afkomstig uit een hogere maatschappelijke klasse met als gevolg dat zij slechts een kleine groep representeren. Politieke partijen, die verantwoordelijk zijn voor de werving en kandidaatstelling van volksvertegenwoordigers, kunnen daar wat aan doen door juist een actiever diversiteitsbeleid moeten voeren, vinden de onderzoekers.

Eigen verhaal

Mensen met een migratieachtergrond moeten vaker de ruimte krijgen om vanuit hun eigen ervaring hun verhaal te doen. De overheid loopt wat diversiteitsbeleid betreft achter ten opzichte van het bedrijfsleven. Door in- en doorstroom te organiseren en extra aandacht te hebben voor een open omgeving wordt de waarde van culturele diversiteit benadrukt en is er meer ruimte om je professioneel te ontwikkelen.

Stemmen

Een belangrijke reden om niet naar de stembus te gaan is het niet gerepresenteerd voelen in een laag vertrouwen in de politiek.

Meer informatie

Lees hier het volledige onderzoek ‘Is de politiek er voor iedereen?’ van Jaco Dagevos (SCP) en Floris Vermeulen (UvA).

Lees hier de samenvatting.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zet zich in voor de aantrekkelijkheid van het raadslidmaatschap, ook op de langere termijn. Voor aanbevelingen en tips klik hier voor het rapport  Jong, Kleur en Vrouw in de Raad.