Nederlandse Vereniging voor Raadsleden bepleit betere nazorg bedreigde raadsleden

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden bepleit betere nazorg bedreigde raadsleden

De nazorg voor raadsleden die omwille van hun raadswerk bedreigd worden, kan  en moet beter worden geregeld. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft zich hiervoor sterk gemaakt bij de hoorzitting van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake bedreigingen van publieke ambtsdragers, woensdagmiddag in de Tweede Kamer.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft tijdens de hoorzitting aangegeven dat de nazorg verbeterd kan worden. Na bedreigingen, geweld en agressie wordt er weer overgegaan tot de orde van de dag. Pas na enige tijd wordt duidelijk dat dergelijke bedreigingen doorwerken in het privéleven van raadsleden. Als gevolg hiervan is er wel degelijk extra nazorg nodig. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden maakte duidelijk dat over deze nazorg goede afspraken moeten worden gemaakt zodat raadsleden in hun eigen regio goed kunnen worden ondersteund. Deze nazorg is ook belangrijk met het oog op kandidaatstelling van nieuwe raadsleden. Bedreigingen en geweld leidt, zo blijkt uit onderzoek van  de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, er toe dat zeven procent van de raadsleden overweegt te stoppen met het raadswerk. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden waarschuwde de Kamer daarom voor de ondermijnende effecten van agressie, bedreiging, intimidatie en geweld.

Gesprek in eigen kring

Tijdens de hoorzitting lieten ook raadsleden hun licht schijnen over deze nazorg. Volgens raadslid Annemieke Boellaard (D66, Bernheze) heeft dergelijke nazorg plaatsgevonden binnen de eigen fractie. Bij nazorg spelen fractie en gemeente volgens Boellaard een belangrijke rol. Echter, meer ondersteuning kan soms wel nodig zijn. Raadslid Lourens van Bruchem (SGP, Geldermalsen) heeft zelf meegemaakt wat het is om bedreigd te worden. Hij gaf aan dat er in zijn gemeente op informele manier nazorg is verricht.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden citeerde het Wormerlandse raadslid Harold Halewijn, die met brandstichting van zijn auto’s werd geconfronteerd: ‘Ik denk dat nazorg zeker gegeven had kunnen en moeten worden. Wat kun je nog wel doen en wat moet je (een tijdje) niet meer doen en zeggen? Dat soort dingen. Ook over hoe je met de pers omgaat die mij nog dagelijks op de nek zit. Uiteraard heeft de politie slachtofferhulp gegeven maar dat zie ik toch meer als een verlengstuk van de brandstichting en niet zozeer als hulp bij het werk dat je als openbaar persoon doet.'

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden onderstreepte in het gesprek met de Kamer dat nazorg zoveel mogelijk via regionale ondersteuning wordt gegeven. Het gaat daarbij om de inzet van deskundigen die ervaring hebben met de problematiek, begrijpen wat raadsleden nodig hebben en waar vertrouwen en deskundigheid belangrijke elementen zijn.

Enquête Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Aanleiding voor de hoorzitting was de enquête waaruit blijkt dat 7 procent van de raadsleden dreigt te stoppen met het raadswerk als gevolg van bedreigingen en twintig procent dat overweegt. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden onderstreepte in de hoorzitting dat niet mag worden onderschat wat agressie en bedreiging met raadsleden doet, klik hier voor meer informatie.