Raadsleden uit hele land in verzet tegen dreigend tekort

Raadsleden uit hele land in verzet tegen dreigend tekort

Het financiële tekort van drie miljard euro dat dreigt voor gemeenten blijft ook na de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november boven de markt hangen. Dat raakt de beleidsvrijheid van gemeenteraden hard. Een actiecomité van raadsleden uit het hele land roept alle raadsleden op tot actie.

Door ondertekening van het manifest 'Zonder geld geen gemeenten', waarin de positie voor raad en raadsleden wordt geschetst, kunnen alle raadsleden onderstrepen wat het dreigend financieel tekort betekent.

Klik hier om het manifest te lezen. 

Het manifest is opgesteld door de voormalige actiegroep Raden in Verzet.

De kerngroep met raadsleden uit Zoetermeer is omgevormd tot een actiecomité van en met raadsleden uit het hele land. Er is sprake van een team van raadsleden/ambassadeurs van uiteenlopende politieke partijen verspreid over Nederland van Zaanstad tot West-Betuwe en van Alphen aan den Rijn tot Hilvarenbeek.

Het actiecomité roept met het manifest op tot actie en dialoog richting een nieuwe Kamer en kabinet.

Niet-sluitende begroting

In 2026 dreigt voor Nederlandse gemeenten een tekort van drie miljard euro, wat bekendstaat als het zogeheten ‘ravijnjaar’. Dit dreigende tekort heeft veel gemeenten gedwongen tot het presenteren van een niet-sluitende meerjarenramingen voor de periode 2025-2027. Als de korting op het gemeentefonds toch wordt doorgevoerd, kan dit een grote impact hebben op de keuzes die gemeenteraden kunnen maken.

Vervolgbijeenkomst

Raadsleden worden uitgenodigd om het manifest te ondertekenen. Zij worden ook uitgenodigd om in Utrecht deel te nemen aan een bijeenkomst van het actiecomité op 27 januari 2024 om zo samen te werken aan oplossingen en strategieën.

Samenwerking

De raadsleden die zich inzetten voor een oplossing van het financieel ravijn worden daarin ondersteund door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. De samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en Raden in Verzet benadrukt het belang van sterke en autonome gemeenteraden.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden streeft ernaar om de rol van de raad te versterken en de lokale democratie te ondersteunen. Minder geld betekent minder slagkracht voor gemeenteraden en kan ervoor zorgen dat het ambt van raadslid minder aantrekkelijk wordt.