Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en Taskforce tekenen convenant informatieveiligheid

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en Taskforce tekenen convenant informatieveiligheid

Peter Otten, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, en Douwe Leguit van de Taskforce BID hebben woensdag gezamenlijke gemaakte afspraken ondertekend zodat raadsleden scherp zijn op het hacken van digitale gemeentelijke gegevens en systemen. Het convenant van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (BID) onderstreept dat het ook voor raadsleden belangrijk is om aandacht te hebben voor wat deftig heet: informatieveiligheid.

'Wij vinden het belangrijk dat raadsleden daar oog voor hebben, onder meer vanwege de veilige informatieuitwisseling door de nieuwe taken voor zorg en sociaal domein', zo zei Peter Otten voorafgaand aan de ondertekening. De ondertekening van het convenant vond plaats tijdens het derde regiocongres van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden over veiligheid, deze woensdagavond van 2 juli in Apeldoorn.

Grip krijgen op digitale informatieuitwisseling in 3D's

De Taskforce BID is een van de partijen die presentaties verzorgt tijdens deze regiocongressen. 'Het gaat er om dat raadsleden beseffen dat gemeenten grip krijgen op de digitale informatieuitwisseling', aldus Harro Spanninga van de Taskforce. Raadsleden kunnen dat doen door geen genoegen te nemen met een uitspraak van het college dat ze alles doen volgens de afgesproken protocollen.

Vraag naar draaiboeken voor als het fout gaat

Vraag als raadslid naar draaiboeken voor als het fout gaat. Vraag als raadslid wat er gebeurt en hoe men gaat handelen als systemen uitvallen. Raadsleden kunnen bovendien vanuit hun controlerende rol bestuur en ambtelijke organisatie bij de les houden zodat gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) niet aan allerlei ketenpartners worden verstrekt, die een rol hebben in de uitvoering van de nieuwe zorg- en sociale taken.

Goed onderhoud geldt ook voor informatieveiligheid

Krappe financiele budgetten mogen geen beletsel zijn om te bezuinigen op informatieveiligheid, betoogde Taskforce BID. 'Wanneer een auto rijdt, moet je ook af en toe de banden vervangen. Goed onderhoud geldt ook voor informatieveiligheid', aldus Douwe Leguit van de Taskforce BID.

Maandag 7 juli houdt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden de vierde en laatste in de serie van regiocongressen veiligheid. Deze bijeenkomst vindt plaats in Leidschendam-Voorburg. Voor aanmelding, zie hieronder.