Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en Vereniging van Griffiers bundelen krachten

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en Vereniging van Griffiers bundelen krachten

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers gaan zich extra inspannen voor het versterken van het lokaal bestuur. Beide verenigingen streven naar een betere positie voor raadsleden en griffiers, waarbij de kwaliteit van het openbaar bestuur en de uitoefening van hun functies centraal staan. 

De basis voor de gezamenlijke verklaring van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers vormt de gezamenlijke wens te komen tot en gelijkwaardige positie van de raadsgriffier in de lokale driehoek met burgemeester en gemeentesecretaris. Een gelijkwaardige positie van de griffier is cruciaal voor de raad omdat de griffier de belangrijkste ondersteunende ambtenaar van de raad is. Tegelijkertijd zorgt een gelijkwaardige positie van de griffier er voor dat de raad krachtig en sterk in positie kan komen.

Handtekening

De gezamenlijke verklaring is donderdag tijdens de ledenvergadering van de Vereniging van Griffiers in Amstelveen ondertekend door de beide voorzitters Hanneke Willemstein (Nederlandse Vereniging voor Raadsleden) en Renée Wiggers (Vereniging van Griffiers).

Hanneke Willemstein: “Wat raadsleden en griffiers met elkaar delen is dat zij het moeilijk vinden om goed voor zichzelf te zorgen om deze ambities daadwerkelijk te realiseren. Hier ligt de taak voor ons, voor mij, voor onze beide verenigingen, om raden en raadsleden ervan te doordringen dat een sterke griffie, ondersteuning geeft die geen luxe is, maar noodzaak is.”

"Samen staan we sterk. En dat geldt zeker voor de raden, staten en griffiers. Iedere raad verdient een sterke griffier die functioneel én financieel op waarde wordt geschat en beoordeeld. De lokale democratie kan aan waarde en vertrouwen winnen met een sterke raad en een sterke griffier. Samen willen we daarmee verder aan de slag!", aldus Renée Wiggers.

Uitbouw samenwerking

De beide belangenverenigingen voor raadsleden en griffiers werken al enkele raadsperioden samen, maar bouwen de samenwerking met deze gezamenlijke verklaring verder uit. De verklaring onderstreept het belang van het versterken van de raad als hoogste bestuursorgaan door te investeren in advisering, procesbegeleiding en facilitering door een griffie die aansluit bij de ambities van de raad.

De gezamenlijke inzet richt zich verder op de volgende vier onderwerpen:

 • Versterking van de rol en positie van de raad
  De informatievoorziening en ambtelijke bijstand dienen zodanig georganiseerd en ingericht te worden dat de raad daadwerkelijk als hoogste bestuursorgaan kan functioneren. Ambtelijke ondersteuning en informatievoorziening zijn geen gunst, maar zijn bedoeld om de raad en raadsleden in een sterke en krachtige positie te brengen.
   
 • Bevordering van een moderne lokale democratie
  Digitalisering dient op een manier vormgegeven te worden waarbij recht wordt gedaan aan de rol en positie van de raad als hoogste bestuursorgaan. Toegankelijkheid en veiligheid van informatie zijn belangrijk, maar mogen de werking van de gemeenteraad niet belemmeren.
   
 • Realisatie van inwonersparticipatie
  Er moet ruimte zijn voor inwonersparticipatie, waarbij het hoogste orgaan een duidelijke rol speelt. Het versterkt de vertegenwoordigende rol van de raad en zorgt ervoor dat de raad als representatieve democratie oog heeft voor de belangen van alle inwoners. Digitale mogelijkheden worden niet uitgesloten.
   
 • Versterking van de weerbaarheid van volksvertegenwoordigers
  Processen en protocollen dienen zodanig ingericht te worden dat raadsleden en griffiers vrij en professioneel kunnen bijdragen aan het functioneren van de lokale democratie. De nadruk ligt op het waarborgen van een vrije, professionele bijdrage en het versterken van de lokale democratie.

Meer informatie

Klik hier voor de gezamenlijke verklaring van Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en Vereniging van Griffiers.

Bekijk hier de website van de Vereniging voor Griffiers.

Raadsleden die vragen of ideeën hebben over het samenwerkingsverband kunnen mailen naar info@raadsleden