Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en Vereniging van Griffiers overleggen over speciale commissie raadsleden en griffiers binnen VNG

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en Vereniging van Griffiers overleggen over speciale commissie raadsleden en griffiers binnen VNG

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Vereniging van Griffiers en de VNG voeren overleg over het instellen van een speciale commissie voor raadsleden en griffiers binnen de VNG. Donderdag is daarover overleg gevoerd met raadsleden die zitting hebben in het bestuur en de commissies van de VNG.

Voorzitter Mark den Boer vindt dat er sprake was van een nuttige en waardevolle bijeenkomst. ‘We hebben kunnen horen dat raadsleden in het bestuur en de commissies van de VNG behoefte hebben aan ondersteuning. Raadsleden en ook griffiers blijken er vaak alleen voor te staan. De speciale commissie voor raadsleden en griffiers kan daarom een meerwaarde vormen om binnen de VNG te praten over de rol en de positie van de gemeenteraad en van raadsleden.’

Samenwerking met Vereniging van Griffiers

De buitengewone ledenvergadering van de VNG heeft zich in november 2013 uitgesproken om zo’n aparte commissie voor raadsleden en griffiers te vormen. Op verzoek van de VNG zijn de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers uitgenodigd om hierover het gesprek aan te gaan. Voor de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is het belangrijk om bij de inrichting, vormgeving en uitwerking van de taken voor het aparte gremium voor raadsleden en griffiers samen op te trekken met de Vereniging van Griffiers.

Voorzitter Arjan Oudbier van de Vereniging van Griffiers noemt het belangrijk dat het nieuwe gremium goed aangehaakt is op het bestuur en de commissies van de VNG. Bovendien is het belangrijk dat het nieuwe gremium voor raadsleden en griffiers tijdig wordt betrokken bij het bespreken van onderwerpen en thema’s. ‘Het gaat om én-én. Raadsleden en griffiers dienen zitting te hebben in VNG-commissies en bestuur Dat is belangrijk voor een blijvende verankering. Daarvoor is ook nodig dat de voorzitter van het gremium van raadsleden en griffiers een plaats krijgt in het bestuur van de VNG.’

Nieuwe wijze van werken

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden onderstreept dat het nieuwe gremium open staat voor een nieuwe wijze van werken. Raadsleden en griffiers in dit gremium moeten de mogelijkheid krijgen zelf te bepalen wat zij belangrijk vinden. Zij moeten dus hun eigen agenda kunnen maken. Ook vindt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden het belangrijk dat de overleg- en vergadermomenten worden gekozen die het beste passen bij de agenda’s van raadsleden. De delegaties van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en Vereniging van Griffiers hebben eind april opnieuw overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over inrichting, wijze van samenstelling en taak voor het nieuwe gremium. Het streven van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en Vereniging van Griffiers is er op gericht om na de zomer te kunnen starten met het nieuwe gremium.