Nederlandse Vereniging voor Raadsleden feliciteert nieuwe raadsleden

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden feliciteert nieuwe raadsleden

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden feliciteert alle kandidaat-raadsleden die door de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart verkozen zijn tot gemeenteraadslid. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden hoopt dat zij in hun raadswerk individueel en collectief een bijdrage leveren aan een sterke Raad Die Er Toe Doet in de raadsperiode 2014-2018.

Nieuwe raadsleden die lid willen worden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden kunnen dat individueel doen, maar ook een collectief lidmaatschap is mogelijk. Dat kan via de eigen griffie worden geregeld: voor meer informatie daarover klik hier.

Raadsledenboekje: Raad Centraal, Goede Raad voor een sterke Raad

Voor raadsleden die meer willen weten over hun controlerende taak en hun overige rollen (proactief controleren of te wel kaderstellen en hun volksvertegenwoordigende rol) is het goed te weten dat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in samenwerking met kennispartner Deloitte en de Vereniging van Griffiers een raadsledenboekje verspreid onder de griffiers met de titel: Raadsleden Centraal – Goede Raad voor een Sterke Raad. Vandaag is het eerste exemplaar aangeboden door Patrick Jussen van Deloitte aan burgemeester Paul Depla van Heerlen, voorzitter van de gemeenteraad van Heerlen.

Introductiecursus

Raadsleden die meer willen weten over de rechten en mogelijkheden van raadsleden en de gemeenteraad kunnen zich nog opgeven voor de cursussen die de Radboud Universiteit, wetenschappelijke kennispartner van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, organiseert op 4 april in Apeldoorn, 11 april in Nijmegen en 9 mei in Tilburg.

Welkomstpakket

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden stuurt geen eigen welkomstpakket naar nieuwe raadsleden. Hiervoor verwijst de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden naar het welkomstpakket van de VNG. En naar het welkomstpakket dat kennispartner Notubiz in april gaat versturen. Tevens wijst de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (nieuwe) raadsleden er op dat uw raadsgriffie u ook van relevante informatie kan voorzien.