Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft nieuw dagelijks bestuur

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft nieuw dagelijks bestuur

Het nieuwe algemeen bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft donderdag in zijn eerste vergadering een nieuwe secretaris en penningmeester benoemd. Zij vormen samen met – na 1 september – de waarnemend voorzitter en vice-voorzitter het nieuwe dagelijks bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Mark den Boer, vice-voorzitter, volgt per 1 september voorzitter Peter Otten op. Otten stopt als voorzitter, een besluit dat hij afgelopen lente bekend maakte. Peter Otten was zeven jaar voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Vanaf 1 september is Mark den Boer, CDA-raadslid in de Zuid-Hollandse gemeente Molenwaard, waarnemend voorzitter. De ledenvergadering op 24 november benoemt de nieuwe voorzitter. Mark den Boer heeft aangegeven dat hij voorzitter wil worden. Volgens de statuten is de keuze van een voorzitter een bevoegdheid van de ledenvergadering.

Roelie Bosch, raadslid en fractievoorzitter voor de Christenunie in Almere, is door het algemeen bestuur  donderdag benoemd tot secretaris. De post van secretaris was vacant nadat Frank Rozenberg voor de raadsverkiezingen afscheid nam als bestuurslid. Rozenberg is na de collegeonderhandelingen benoemd tot wethouder in Leidschendam-Voorburg voor zijn partij Gemeentebelangen.

Marian Pater, raadslid voor D66 in Zwijndrecht is door het algemeen bestuur benoemd tot penningmeester. Deze functie was vacant en werd tot zijn vertrek waargenomen door Frank Rozenberg.

Gerard Ram, raadslid voor de VVD in Zaanstad, is benoemd tot waarnemend vice-voorzitter. Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden besluit later dit jaar wie er definitief vice-voorzitter wordt. Ook wordt in het najaar officieel afscheid genomen van Peter Otten als voorzitter.