Nederlandse Vereniging voor Raadsleden kiest voorzitter op ledenvergadering

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden kiest voorzitter op ledenvergadering

De leden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden kiezen op 24 november een nieuwe voorzitter. Het is een van de agendapunten van de Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt in Almere.

Naast de verkiezing van de nieuwe voorzitter kent de ALV ook nog een inhoudelijk programma. Dit inhoudelijke programma bestaat uit drie verschillende onderdelen en zal starten vanaf 20.15 uur.

Als eerste zal de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening de resultaten bespreken die zijn voortgekomen uit hun enquête, mede onder raadsleden, over informatieveiligheid. Verder zal er ook aandacht worden besteed aan de thema’s integriteit en belangverstrengeling. Dit om deze thema’s scherper op het netvlies van de Nederlandse raadsleden te krijgen. Als laatste zal de Nederlands Vereniging voor Raadsleden zelf een presentatie verzorgen waarin de uitkomsten worden besproken van de enquête over de verwachtingen van de leden ten aanzien van de vereniging. Het gehele programma van maandag 24 november ziet er als volgt uit:

 • 18.30 Vrije inloop stadhuis Almere (Stadhuisplein 1, 1315 HR Almere)
 • 19.00-20.00 Agendapunten ALV:
 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag vorige ALV
 4. Verkiezing nieuwe voorzitter
 5. Verslag penningmeester
 6. Jaarverslag secretaris
 7. Begroting 2015
 8. Rondvraag en sluiting
 • 20.00-20.15 Pauze
 • 20.15-21.45 Avondprogramma:
 1. Presentatie enquête Informatieveiligheid Taskforce BID.
 2. Bewustwording integriteit: integriteit en belangenverstrengeling scherper op het netvlies krijgen.
 3. Presentatie enquête Verwachtingen Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.
 • 21.45-22.30 Borrel