Nederlandse Vereniging voor Raadsleden neemt deel in projectgroep voor veiligheid en integriteit

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden neemt deel in projectgroep voor veiligheid en integriteit

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken komt na de zomer met een voorziening voor Veiligheid & Integriteit van Politieke Ambtsdragers. Dit zegde hij toe in een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over de Veilige Publieke Taak van politieke en publieke ambtsdragers.

Aanleiding voor de toezegging was een verzoek van D66-Kamerlid Koser Kaya. Volgens het Kamerlid zijn er zoveel voorzieningen voor de ondersteuning van raadsleden en bestuurders die worden bedreigd, en verdwijnt bovendien het expertisecentrum Veilige Publieke Taak zodat ‘een schakelpunt nodig is’.

De minister was het eens dat er een voorziening moet komen voor veiligheid en integriteit voor publieke ambtsdragers. Over de organisatie, vorming en inrichting gaat een gezamenlijke projectgroep met alle beroeps- en belangenverenigingen aan de slag. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden neemt deel in deze projectgroep.

Aangifte stimuleren

De Kamer onderstreepte dat het normaler moet worden voor politieke ambtsdragers om aangifte te doen bij agressie. ‘Er is te weinig besef dat het doen van aangifte vanwege agressie normaal is’, aldus VVD-Kamerlid Hayke Veldman. ‘Wij moeten zelf het goede voorbeeld geven. Een hoogleraar vroeg ons in een van de ronde tafelgesprekken wie van ons Kamerleden is bedreigd. We staken allemaal onze vingers op. Vervolgens vroeg hij: wie heeft aangifte gedaan. Niemand stak zijn vinger op. Het doen van aangifte begint dus bij onszelf’, zei PvdA-Kamerlid Manon Fokke.

Bedreiging kinderen politici onaanvaardbaar

Koser Kaya stelde dat je politici niet bedreigt door diens kinderen aan te spreken. Je bedreigt überhaupt niet, want daarmee komt de democratie in het geding, aldus Koser Kaya. Hayke Veldman zei dat tegen alle vormen van agressie en geweld moet worden opgetreden. Volgens CDA-Kamerlid Moustafa Amhaouch moet met de handen van onze politieke ambtsdragers worden afgebleven. Fokke betoogde dat geweld tegen publieke ambtsdragers een groot probleem is. Men denkt dat geweld een beroepsrisico is, maar het is niet normaal. Daarom moet aangifte worden gestimuleerd.

Reactie Plasterk

Minister Plasterk vertelde dat hij het beeld heeft dat lokale bestuurders die de gemeenten besturen helder voor ogen hebben hoe om te gaan met gevallen van agressie, geweld en intimidatie. Volgens Plasterk moeten wel in een veel eerder stadium afspraken worden gemaakt binnen gemeenten over wat acceptabel wordt gevonden en waar een grens wordt overschreden bij agressie, geweld en bedreigingen.