Nederlandse Vereniging voor Raadsleden roept Tweede Kamer op te investeren in kwaliteit raadsleden

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden roept Tweede Kamer op te investeren in kwaliteit raadsleden

In een brief aan de woordvoerder van alle Kamerfracties heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voorafgaand aan het debat over de dualiseringscorrectie, een pleidooi gehouden voor extra investeringen in de kwaliteit van raadsleden. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft hiertoe een aantal programma's in voorbereiding.

"Met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn wij dan ook van mening dat de door de dualiseringscorrectie vrijvallende middelen bestemd moeten worden voor de oprichting van een professionaliseringsfonds. Zo’n fonds is al vele jaren beschikbaar voor burgemeesters en voor zover ons bekend wordt hierover ook door onze collega-organisatie voor wethouders gesproken. Met name in 2014 zullen bovendien naar verwachting, zoals bij verkiezingen gebruikelijk is, veel nieuwe raadsleden toetreden tot de raad. Daaronder zullen ook veel raadsleden van lokale partijen zijn waarvoor geen Rijksmiddelen beschikbaar zijn via de Wet financiering politieke partijen. Wat betreft de vrijvallende gelden kan hier naar onze mening het motto ‘Oud voor Nieuw’ zeker opgeld doen.", aldus voorzitter Peter Otten in de brief. U kunt de volledige brief hier lezen.

Het is overigens nog maar de vraag of het initiatiefvoorstel tot verkleining van gemeenteraden de eindstreep gaat halen. In de Eerste Kamer is er zo goed als zeker geen meerderheid voor het voorstel. Initiatiefnemer Pierre Heijnen (PvdA) heeft er echter het volste vertrouwen in dat ook de Eerste Kamer zal instemmen, zo heeft hij maandag desgevraagd laten weten.U kunt hier meer over lezen op de website van Binnenlands Bestuur. Het kamerdebat terugkijken kan ook, via deze link.