Nederlandse Vereniging voor Raadsleden: ruim voor raadsverkiezingen helderheid over hogere vergoeding

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden: ruim voor raadsverkiezingen helderheid over hogere vergoeding

De noodzakelijke verhoging van de vergoeding voor raadsleden uit kleine gemeenten dient tijdig voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend te worden. Deze oproep aan het nieuwe kabinet en in het bijzonder de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken doet het algemeen bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk heeft bij de aanbieding van de begroting voor 2018 aangegeven een besluit over een verhoging van de vergoeding voor raadsleden uit kleine gemeenten door te schuiven naar het nieuwe kabinet. Het algemeen bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, afgelopen zaterdag bijeen in Utrecht, is teleurgesteld over het doorschuiven van het verhogen van de vergoeding voor raadsleden van kleine gemeenten naar het volgende kabinet.

Helderheid ruim voor raadsverkiezingen

Het algemeen bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden als de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden spreekt daarom uit dat raadsleden en kandidaat-raadsleden van kleine gemeenten ruim voor de raadsverkiezingen van 2018 helderheid dienen te krijgen over de verhoging van hun vergoeding. In het nieuwe regeerakkoord onderstreept de nieuwe regeringscoalitie de versterking van de voorbereiding, opleiding en toerusting van raadsleden.

Voorzitter Mark den Boer heeft afgelopen week in het bestuurlijk overleg met het ministerie onderstreept dat de verhoging van de vergoeding het eerste actiepunt dient te zijn voor de nieuwe minister.

Het algemeen bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden acht het onwenselijk wanneer de nieuwe minister voor verder uitstel van de verhoging van de vergoeding voor raadsleden van kleine gemeenten zou kiezen. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is het aanzien van de raad niet gediend met het beeld dat raadsleden uit kleine gemeenten hun belangrijke raadswerk uitoefenen voor minder dan vijf euro per uur. “Het raadswerk als lekenbestuur is te belangrijk om afgescheept te worden met een fooi waarvoor de gemiddelde jongere niet uit zijn bed komt”, aldus het algemeen bestuur.

Brede steun voor verhoging vergoeding

De verhoging van de vergoeding voor raadsleden uit kleine gemeenten heeft brede steun. Het jaarcongres van de Vereniging van Griffiers, bijeen op 6 oktober 2017 in Hoorn, heeft zich uitgesproken voor een verhoging van de vergoeding voor raadsleden uit kleine gemeenten. De VNG via de commissie Raadsleden & Griffiers heeft zich ingezet voor een verhoging van de vergoeding voor raadsleden uit kleine gemeenten. De voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters, Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn, heeft zich in haar Jaarrede op het Jaarcongres van het Genootschap op 5 oktober 2017 uitgesproken voor een betere ondersteuning en waardering voor het werk van raadsleden.

Het algemeen bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden wijst er bovendien op dat de werkdruk door raadsleden als hoog wordt ervaren, zie (Raadsleden: werkdruk is hoog) en dat daardoor de lage vergoeding, zeker in kleine gemeenten, in toenemende mate als te laag wordt ervaren.

Minimaal 250 euro per maand

Raadsleden uit de allerkleinste gemeenten (tot 8 duizend inwoners) krijgen 250 euro vergoeding voor hun werkzaamheden als raadslid. Voor raadsleden uit gemeenten met 24 duizend tot 40 duizend inwoners bedraagt de vergoeding 950 euro per maand. Voor een overzicht van de vergoeding voor raadsleden, zie: vergoeding en onkosten.

Een raadslid besteedt gemiddeld 16 uur per week aan zijn raadswerk, zie: Nationaal Raadsledenonderzoek 2017.