Nederlandse Vereniging voor Raadsleden sluit kennisovereenkomst met veiligheidspartner CCV

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden sluit kennisovereenkomst met veiligheidspartner CCV

Patrick van den Brink, directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, en Mark den Boer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden hebben de gezamenlijke kennispartnerovereenkomst ondertekend.

Het CCV houdt zich met allerlei veiligheidsvraagstukken bezig en adviseert en helpt daarmee bij het voorkomen van criminaliteit. Voor raadsleden biedt de site van het CCV veel informatie over allerlei vormen van veiligheid en veiligheidsvraagstukken. De diverse thema’s zijn terug te vinden op de website van het CCV, te vinden door hier te klikken. 

Raadsleden en Veiligheid

Een van de themasites is specifiek voor raadsleden: Raadsleden en Veiligheid. Deze themasite biedt zinvolle, nuttige en praktische informatie voor raadsleden over het onderwerp veiligheid. Onder meer is er informatie te vinden over hoe de raad en raadsleden om kunnen gaan en welke rol zij kunnen spelen bij het opstellen van het integraal veiligheidsplan. Voor meer informatie over de site Raadsleden en Veiligheid van het CCV klik hier. 

Veiligheid ook zaak van de raad

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden acht de samenwerking met het CCV van groot belang omdat veiligheid een thema is dat alle raadsleden raakt en niet alleen het exclusieve domein is van de burgemeester. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft de burgemeester er belang bij dat raadsleden beter toegerust worden op het onderwerp veiligheid. Dit jaar zet de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in op hoe de raad meer oog heeft en krijgt voor wat veiligheid betekent voor burgers.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voert ook specifieke activiteiten uit met het CCV ten behoeve van het versterken van de positie van de raad en het ondersteunen van raadsleden. Samen met het CCV wordt er een enquête gehouden over veiligheid. Ook gaat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in overleg met het CCV toetsen of en in welke mate raadsleden betrokken blijven bij de uitvoering van het integraal veiligheidsplan.