Nederlandse Vereniging voor Raadsleden sluit met Deloitte kennispartnerovereenkomst

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden sluit met Deloitte kennispartnerovereenkomst

Patrick Jussen, voorzitter Lokaal en Middenbestuur Deloitte Accountants en partner Public Sector Deloitte, en Mark den Boer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, hebben de gezamenlijke kennispartnerovereenkomst ondertekend.

De kennispartnerovereenkomst tussen Deloitte en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft onder meer tot doel de vaardigheden van raadsleden en gemeenteraden te vergroten op het sturen op financiën en hoe de controlerende functie versterkt kan worden. Zo biedt Deloitte trainingen om de leesvaardigheid op financiën en andere cijfers in begrotingen te vergroten, door speed reading. Voor meer informatie klik hier.

Sterke gemeenteraad

De nieuwe kennispartnerrelatie met Deloitte vormt een continuering van de relatie van beide partijen. Rondom de raadsverkiezingen van 2014 is er door Deloitte in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een publicatie gemaakt voor de nieuw gekozen raadsleden: “Raadsleden Centraal. Goede raad voor een sterke gemeenteraad.”

De kennispartnerrelatie van Deloitte met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is ook een gezamenlijk vertrekpunt om de controlerende functie van de raad te versterken. De gemeenteraad is opdrachtgever voor de accountant en daarmee voor de controle door de accountant op de gemeentelijke begroting. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden wil daar niet alleen in 2015 aandacht aan geven, maar ook in 2016, het jaar waarin de controlerende rol van de raad centraal staan in de activiteiten, publicaties en evenementen.

Deloitte Public Sector

Op de speciale site van Deloitte voor de Public Sector is er meer informatie te vinden over public learning, de effecten van verliezen op grondposities en de vraag of er winst gemaakt mag worden op gemeentelijke leges. Voor meer informatie daarover klik hier.