Nederlandse Vereniging voor Raadsleden start actie tegen bedreiging raadsleden

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden start actie tegen bedreiging raadsleden

DEN HAAG – Blijf met je handen van raadsleden af. De Vereniging voor Raadsleden, vraagt iedereen deze oproep bekend te maken en te verspreiden. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is deze actie gestart naar aanleiding van de bedreiging van een raadslid in Haarlem.

D66-raadslid Dilia Leitner (Haarlem) is ernstig bedreigd na haar uitspraken over de aanpak van Marokkaanse straatcriminelen die Haarlem onveilig maken. Het raadslid krijgt daarom sinds gisteren politiebescherming. 

“De Vereniging voor Raadsleden vindt dat raadsleden ongehinderd hun democratische taken moeten kunnen vervullen. Dat betekent ook dat zij lokale problematiek ter discussie moeten kunnen stellen. Elke vorm van bedreiging van raadsleden is onacceptabel” aldus voorzitter Peter Otten van Raadslid.Nu, de Vereniging voor Raadsleden.

Stappenplan voor bedreiging van Raadsleden

Raadsleden worden vaker bedreigd. In geval van bedreiging is het wenselijk het onderstaande stappenplan te volgen.

  1. Aangifte te doen bij de politie; politie is verplicht om in actie te komen;
  2. Informeren van de burgemeester; ook burgemeester kan aangifte doen namens het raadslid;
  3. Afhankelijk van de aard van de bedreiging, in overleg met de politie bescherming organiseren;
  4. In geval van (be)dreiging gemeenteraad informeren en bespreken hoe verder; Eventueel seniorenconvent/presidium/fractie-voorzitters vertrouwelijk informeren.
  5. Afspraken maken over woordvoering media.

Zie: 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/richtlijnen/2012/02/22/handreiking-voor-het-treffen-van-adequate-maatregelen-in-geval-van-bedreigingen-met-agressie-en-geweld-tegen-burgemeesters-en-wethouders.html