Nederlandse Vereniging voor Raadsleden steunt experiment externe commissievoorzitters

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden steunt experiment externe commissievoorzitters

DEN HAAG - De gemeenten Zaltbommel en Zwijndrecht mogen van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken gaan experimenteren met een externe voorzitter bij commissievergaderingen. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is hier positief over en ondersteunt dit experiment.

De minister heeft samen met de VNG in maart van dit jaar een oproep gedaan aan gemeenten om voorstellen te doen om met nieuwe innovatieve werkwijzen te komen. De experimentenwet maakt het mogelijk voor gemeenten om voor een bepaalde periode van de bestaande wetten af te wijken. 

In de brief van de minister aan de Tweede Kamer benoemt Plasterk de externe commissievoorzitter als één van deze experimenten. ‘’De werklast van raadsleden neemt steeds meer toe. Door de decentralisaties van begin dit jaar is dit alleen maar gestegen. Dit experiment is één van de manieren om te kijken of er iets aan die werklast gedaan kan worden’’, zegt Mark den Boer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en raadslid in Molenwaard.

Minister Plasterk zegt ook positief tegenover het voorstel van de externe voorzitter te staan. De oproep van de minister heeft geleid tot 75 voorstellen uit 35 gemeenten. Daarvan zijn er vier aangewezen die verder uitgewerkt zullen worden. Meer informatie over de overige experimenten is hier te vinden.