Nederlandse Vereniging voor Raadsleden steunt oproep voor verlof voor militairen

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden steunt oproep voor verlof voor militairen

De Nationale Ombudsman heeft in een brief aan minister Ollongren gevraagd om aanpassing van de Kieswet. De Kieswet maakt het niet mogelijk voor een Roosendaals raadslid die tevens beroepsmilitair is om na terugkeer van zijn uitzending naar Afghanistan terug te keren als raadslid.

Het betreffende raadslid is daardoor genoodzaakt om óf zijn raadszetel gedurende de uitzending leeg te laten óf om afstand te doen van zijn raadszetel. De Nationale ombudsman pleit ervoor de Kieswet zo aan te passen dat het ook voor militairen mogelijk is in verband met uitzending tijdelijk ontslag te krijgen als raadslid of lid van provinciale staten. Dan blijft de zetel in die periode niet onbezet. 

⇒ Lees hier de brief van de Nationale Ombudsman

Regeling bijzondere werkzaamheden

Voorzitter Bahreddine Belhaj ondersteunt de oproep van de Nationale Ombudsman voor een verlofregeling voor militairen op uitzending van harte: ‘’Het is van het grootste belang dat er meer ruimte komt voor het raadslid om het raadswerk uit te voeren zonder dat dat botst met diens reguliere baan. Zowel vanuit het Rijk om met een verlofregeling te komen voor bijzondere werkzaamheden van raadsleden (zoals militaire uitzending), als vanuit werkgevers om hun personeel de ruimte te bieden om zich een periode in te zetten voor de samenleving in hun gemeente.’’