Nederlandse Vereniging voor Raadsleden teleurgesteld over samenstelling bestuur en commissies VNG

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden teleurgesteld over samenstelling bestuur en commissies VNG

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Raadsleden is teleurgesteld over het geringe aantal raadsleden dat in het bestuur en de commissies van de VNG is benoemd. Slechts 11 raadsleden zijn benoemd in de 228 vacatures. Voor een of meer functies hadden zich, na een oproep van onder meer de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en VNG, 167 raadsleden voor een of meer functies aangemeld.

‘Dat er meer raadsleden dan ooit op hebben gereageerd, was een signaal dat onvoldoende is opgepikt. Dat hetzelfde aantal raadsleden als in de afgelopen periode in bestuur en commissies zit doet onvoldoende recht aan de toegenomen taken en verantwoordelijkheden van raadsleden als gevolg van de decentralisaties. De uitkomst is daarom teleurstellend’, zegt vice-voorzitter Mark den Boer. 

Bestuur vraagt toelichting

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft het bestuur van de VNG gevraagd om opheldering over waarom het aantal benoemde raadsleden in het bestuur en commissies van de VNG beperkt is tot 11raadsleden. In vergelijking met de afgelopen bestuurs- en raadsperiode is het aantal raadsleden in het bestuur en de commissies van de VNG met 1 toegenomen.

Het overgrote deel van de posten in het nieuwe bestuur en commissies wordt ingenomen door wethouders en burgemeesters. In totaal waren er 228 vacatures en hadden zich 650 kandidaten gemeld. Onder hen 167 individuele raadsleden waarvan sommigen voor meerdere commissies zodat het aantal kandidaat-raadsleden ruim 200 was. Voor de verdeling van alle posten zie de bekendmaking van de VNG.