Nederlandse Vereniging voor Raadsleden versterkt communicatie met achterban

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden versterkt communicatie met achterban

Den Haag, 22 augustus 2013 – De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, heeft twee nieuwe communicatiemedewerkers aangesteld. Henk Bouwmans is van start gegaan als senior project- en communicatieadviseur. Jules Houben is de nieuwe junior communicatiemedewerker.

 Jules Houben (l.) en Henk Bouwmans (r.)

Met deze twee communicatiemedewerkers wil Raadslid.NU de communicatie en de binding met de eigen achterban van raadsleden versterken. ‘Het bestuur zet in op meer en betere interne en externe communicatie en verwacht dat daarmee ook het profiel van Raadslid.NU als belangenorganisatie voor raadsleden kan worden versterkt’, aldus directeur Gerard Heetman.

Lokaal bestuur

De inzet van twee communicatiemedewerkers moet de communicatie via de eigen website  www.Raadslid.nu en social media als Twitter, Facebook en LinkedIn vernieuwen, moderniseren en versterken. Zo kan niet alleen meer aandacht worden gegeven aan de belangrijke positie van raadsleden in het lokaal openbaar bestuur maar ook aan het belang van een sterke landelijke vertegenwoordiging van raadsleden in Den Haag. Het dient er ook toe bij te dragen dat raadsleden beter in staat zijn hun werk te doen.

Interactie met gemeenteraadsleden

Het bestuur van Raadslid.NU verwacht dat met deze uitbreiding meer en intensievere interactie met de leden kan worden georganiseerd. Te denken valt aan  discussies op website en Twitter, enquêtes, het opzetten en ondersteunen van expertgroepen en regionale bijeenkomsten. Zo moet duidelijker worden gemarkeerd dat Raadslid.NU de unieke positie inneemt als onafhankelijke belangenbehartiger van de ruim 9.000 Nederlandse gemeenteraadsleden.

Henk Bouwmans (1958) heeft een eigen tekst-, communicatie- en onderzoeksbureau. Bouwmans is door Raadslid.NU voor dit jaar ingehuurd als senior project- en communicatieadviseur voor drie dagen per week. Bouwmans werkte voorheen als bestuurlijk en politiek journalist voor onder meer Binnenlands Bestuur, Eindhovens Dagblad en Het Parool.  

Jules Houben (1990) treedt voor vijf dagen per week in dienst van Raadslid.NU als junior-communicatiemedewerker. Houben is dit jaar afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen als historicus met specialisatie politiek en parlement.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.NU, vertegenwoordigt ruim 9 duizend gemeenteraadsleden, commissie-, deelraadsleden, fractiemedewerkers en steunfractieleden en is daarmee een van de grootste belangenorganisaties binnen het openbaar bestuur. Raadslid.NU staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

TER INFORMATIE, NIET VOOR PUBLICATIE:

Voor meer informatie over dit persbericht: Gerard Heetman, directeur Raadslid.NU - 0612746189