Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vraagt budget voor raadsleden in regionale samenwerking

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vraagt budget voor raadsleden in regionale samenwerking

Voor raadsleden is er op twee fronten ondersteuning nodig van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zodat raadsleden de benodigde schakelkracht kunnen ontwikkelen  die in het  rapport ‘Wisselwerking’ van de Raad voor het Openbaar Bestuur worden geadviseerd.

Ten eerste ‘’om te voorkomen dat raadsleden de regio er slechts bij doen, is extra budget om raadsleden hierin te trainen en te bekwamen, welkom’’, zegt Mark den Boer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Daarnaast ‘’om te voorkomen dat raadsleden uit kleine gemeenten aan de kant blijven staan, moet de discussie over een gelijkmatigere vergoeding voor raadsleden uit grote en kleine gemeenten snel worden opgepakt door de minister. Er wordt van raadsleden, die toch al veel tijd kwijt zijn aan hun raadswerk, meer verwacht: meer aandacht, rapportagefuncties en meer tijdsinvestering voor de regionale samenwerkingsverbanden. Vooral voor raadsleden uit kleinere gemeenten is dat een behoorlijke taakverzwaring.’’

Assertievere gemeenteraad

De voorzitter reageert daarmee op de aanbevelingen uit het deze week gepresenteerde advies’ Wisselwerking’ van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Volgens dit advies moet de raad centraal staan in het denken en doen van alle bij regionale samenwerking betrokken bestuurders, directies en ambtenaren.

Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van burgemeesters, wethouders, directeuren, ambtenaren en raadsleden om het democratische gat te dichten bij samenwerkingsverbanden. ‘’Het is logisch dat er van de gemeenteraad een assertievere, pro-actieve rol wordt verwacht. Maar het is een gezamenlijke opdracht en uitdaging’’, stelt Den Boer. ‘’Als al die raden, griffiers, colleges, besturen van samenwerkingsverbanden, provincies en landelijke politici die verantwoordelijkheid nemen kunnen we goede stappen zetten in het stukje bij beetje dichten van het democratische gat.’’

Rapport Wisselwerking

Het rapport ‘Wisselwerking’ dat gaat over een betere wisselwerking tussen gemeenteraden en bovengemeentelijke samenwerking is op woensdag 16 december gepresenteerd aan de minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk, door de voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur, Jacques Wallage.

Het rapport met alle bevindingen, conclusies en adviezen is hier te lezen.