Nederlandse Vereniging voor Raadsleden wil 5 raadsleden in elke VNG-commissie

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden wil 5 raadsleden in elke VNG-commissie

Minimaal vijf raadsleden in elke vakcommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze oproep heeft de Nederlandse Vereniging van Raadsleden gedaan aan de commissie-Noordanus die de voordracht voor de 228 nieuwe bestuurs- en commissieleden van de VNG opstelt.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt dat elke commissie van de VNG in de nieuwe raadsperiode uit minimaal 5 raadsleden dient te bestaan. Daarmee wordt onderstreept dat de gemeenteraad er toe doet, juist nu de gemeente bijvoorbeeld meer budget en meer taken krijgt in het sociaal domein. Bovendien geeft de VNG daarmee ook een adequate reactie op het grote aantal raadsleden dat zich voor het bestuur en de commissies van de VNG heeft gemeld. Van de ruim 600 kandidaten zijn er ruim tweehonderd raadslid die zich als kandidaat hebben gemeld, onder meer door de inspanningen van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is het grote aantal raadsleden dat zich heeft gekandideerd ‘een belangrijk signaal’ dat de VNG niet kan negeren.

Slechts tien raadsleden in commissies

In de afgelopen raads- en collegeperiode waren raadsleden fors ondervertegenwoordigd in het bestuur en de commissies van de VNG. Slechts 10 raadsleden, lid van het hoogste bestuursorgaan in hun gemeente, hadden zitting in een van de commissies van de VNG. Het waren vooral burgemeesters en wethouders die de plekken in de commissie en het bestuur van de VNG bevolkten. Uitschieter qua raadsleden was de commissie gezondheid en welzijn met 3 raadsleden op een totaal van ruim twintig commissieleden. Deze commissie telt vanwege het vertrek van wethouders door collegevorming op dit moment 19 leden, waaronder 3 raadsleden. In de commissies worden de inhoudelijke standpunten van de VNG voorbereid. Het bestuur van de VNG telt nu 15 leden, waaronder 1 raadslid, 1 griffier, 1 wethouder en 1 gemeentesecretaris. Peter Otten, gemeenteraadslid in Zeist en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, is als gemeenteraadslid lid van het bestuur van de VNG. 

Commissie-Pastors

De VNG vindt het belangrijk dat er meer raadsleden in bestuur en commissies komen. Daarom is er een commissie onder leiding van de Rotterdamse topambtenaar en oud-wethouder Marco Pastors gevormd die in het afgelopen voorjaar geijverd heeft voor meer raadsleden als kandidaat voor het bestuur en commissies van de VNG.

Procedure

De commissie-Noordanus stelt maandag de concept-indeling van het nieuwe bestuur en commissies van de VNG vast. Vervolgens stelt het bestuur van de VNG op 3 juli de voorlopige indeling van bestuur en commissies vast. In het najaar volgt tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering van de VNG de definitieve benoeming van bestuurs- en commissieleden van de VNG.