Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zoekt nieuwe bestuursleden

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zoekt nieuwe bestuursleden

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft besloten tot uitbreiding van het bestuur om op die manier te komen tot een landelijke spreiding van algemene bestuursleden. De bedoeling is dat uit iedere provincie een bestuurslid deel uit zal gaan maken van het Algemeen Bestuur. Uit het midden van de Algemeen Bestuur wordt een Dagelijks Bestuur samengesteld, met uitzondering van de voorzitter. Momenteel is er geen vacature in het Dagelijks Bestuur.

Een bestuurslid (behalve de voorzitter) moet raadslid zijn. Het is een pré als de kandidaat al beschikt over een breed netwerk onder met name raadsleden. Voor kandidaten van een landelijke partij is het ook een pré als hij ook een netwerk heeft naar de landelijke vertegenwoordigers. Bestuursleden zijn ook regionaal aanspreekpunt voor leden.

Bij de selectie van kandidaten zal het bestuur met name zorg dragen voor een spreiding over politieke achtergronden, zowel waar het landelijke partijen betreft als ook lokale partijen. Ook zal bij de selectie gekeken worden naar spreiding over grote en kleine gemeenten.

Tijdsbeslag: het Agemeen Bestuur vergadert ongeveer 6 x per jaar. Reiskosten zijn declarabel.

Belangstellenden kunnen voor nadere informatie contact opnemen met de secretaris Frank Rozenberg via 06 – 20552714 of e-mail rozenberg@obmc.nl.

Kandidaatstelling met motivering en inzicht in de bovengenoemde 'eisen' en vermelding van de huidige portefeuille kan plaatsvinden bij het bureau via info@raadsleden.nl.