Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zoekt nieuwe bestuursleden

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zoekt nieuwe bestuursleden

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zoekt nieuwe bestuursleden. Wilt u zich naast uw raadslidmaatschap in uw eigen gemeente op nationaal niveau bestuurlijk inzetten voor de positionering en belangenbeharting van raadsleden en gemeenteraden? Overweeg dan om bestuurslid te worden!

Door de raadsverkiezingen van 19 maart komt voor een aantal bestuursleden een eind aan hun bestuursperiode. Vervanging en vernieuwing is dus aan de orde. In het bestuur zijn er vacatures voor de rollen van secretaris, penningmeester en algemeen bestuursleden, onder meer met speciale aandacht voor opleiding en training van raadsleden.

De Raad Doet Er Toe! in 2014-2018

De Raad Doet Er Toe! Met dit thema laat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden namens de leden van 403 gemeenteraden zien dat een sterke gemeenteraad er toe doet. In deze nieuwe raadsperiode gaat het er ook weer om dat de raad zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol zo goed mogelijk vervult. Bijzondere aandacht daarbij is er voor de overheveling van zorg- en sociale taken van het Rijk naar de gemeente.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zet zich ervoor in om raadsleden en gemeenteraden sterk in positie te zetten en te houden in  de dynamiek van lokaal democratische krachtenveld. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zoekt raadsleden die zich als bestuurders willen inzetten voor ondersteuning, programma’s, bijeenkomsten en de behartiging van de belangen van raadsleden  en gemeenteraden.

Het bestuur wordt ondersteund door een professioneel bureau voor de inhoudelijke voorbereiding en ondersteuning van bestuursvergaderingen, activiteiten en evenementen. Het bureau verzorgt tevens de communicatie over netwerkbijeenkomsten en evenementen.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vertegenwoordigt 9.000 raadsleden, heeft een wekelijkse nieuwsbrief, een eigen twitteraccount, een LinkedIn-groep en een eigen Facebookpagina. Het bureau is zelfstandig en gehuisvest bij de VNG in Den Haag

Het bestuurslidmaatschap biedt de mogelijkheid op nationaal niveau bij te dragen aan de ontwikkeling van het openbaar bestuur en de positie daarin van de gemeenteraad. Er zijn werkrelaties met de Vereniging van Griffiers, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Vereniging van Gemeentesecretarissen, de Vereniging van Wethouders, de VNG, het ministerie van BZK, andere departementen, Tweede en Eerste Kamer en vele andere organisaties in het publieke domein. Daarnaast worden banden onderhouden met de kennnispartners van de vereniging.

Het bestuurslidmaatschap kost tijd maar brengt ook veel op het gebied van netwerken, kennis en ervaring. De functie is onbezoldigd. Reiskosten worden vergoed.

Aanvullende informatie

Voor nadere informatie in de raadsperiode 2014-2018: https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/de-gemeenteraad-doet-er-toe

Voor informatie over een bestuursfunctie kunt u contact opnemen met het bureau: info@raadsleden.nl of telefonisch: 070-3738195. Ook kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden: Peter Otten (gemeenteraadslid Zeist; e:otten@mrsgroup.nl), Mark den Boer (gemeenteraadslid Molenwaard; e:markdenboer1984@gmail.com) of Martin Sagel (gemeenteraadslid Assen; e:m.f.sagel@home.nl).