“Neem af en toe contact op met de rekenkamer”

“Neem af en toe contact op met de rekenkamer”

“Neem af en toe contact op met de rekenkamer”. Dat is hét advies van raadslid David Schalken-Den Hartog voor andere raadsleden over de werking van de rekenkamer. Het contact hebben met de rekenkamer, maar vooral het contact houden, is cruciaal. Gebeurt dit niet, dan werken de raad en rekenkamer langs elkaar heen. Dit is één van de zeven aanbevelingen die voortkomen uit de rekenkamercampagne van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Deze campagne brengt het nut en de noodzaak van rekenkamer onder de aandacht.

⇒ Download

De 7 tips om als raadslid het beste uit de rekenkamer te halen, zijn als volgt:

  1. Lees alvast onderzoeken, vooral de aanbevelingen, die de rekenkamer heeft gedaan, zodat je een idee hebt van wat er al is onderzocht;
  2. Praat met rekenkamerleden zodat zij weten wat er speelt in de raad en waaraan behoeft is;
  3. Contact hebben én houden is cruciaal: anders werken de raad en de rekenkamer langs elkaar;
  4. Zelf kun je ook onderwerpen aandragen, zolang je niet op de stoel van de onderzoeker gaat zitten;
  5. Om te achterhalen wat de afwegingscriteria zijn voor onderwerpselectie, bekijk je de verordening, het onderzoeksprotocol of het reglement van orde;
  6. Formuleer je een onderzoeksvraag, zorg er dan voor dat leereffecten op andere terreinen deel uitmaken van de vraag;
  7. Als raadslid heb je invloed op het budget van de rekenkamer. Het spreekt voor zich dat een rekenkamer met veel budget meer middelen heeft om onderzoek te (laten) doen.

Meer info

Kijk voor meer tips en informatie over het nut en de noodzaak van de rekenkamer op onze webpagina Het nut en de noodzaak van de rekenkamer. Hier kan tevens onze factsheet ‘Lessen van raadsleden over het nut en de noodzaak van de rekenkamer’ gevonden worden.