Nevenfuncties transparant, inkomsten niet openbaar

Nevenfuncties transparant, inkomsten niet openbaar

Raadsleden zijn sinds 1 januari 2023 verplicht zelf hun nevenfuncties openbaar te maken. De inkomsten uit nevenfuncties hoeven niet openbaar gemaakt te worden.

Dit blijkt uit een toelichting die het ministerie van Binnenlandse Zaken desgevraagd aan de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft gegeven. Aanleiding voor een vraag daarover is een passage in de circulaire van het ministerie die rondom de jaarwisseling is verstuurd. In deze circulaire staat te lezen dat raadsleden verplicht zijn – zoals wethouders en burgemeesters – om de inkomsten uit nevenfuncties ook openbaar te maken. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is daarover nooit een afspraak gemaakt.

Inkomsten

Op verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft het ministerie ons desgevraagd laten weten: “De formulering in de circulaire is op dit punt wellicht wat verwarrend. Voor wie de verplichting tot openbaarmaking van neveninkomsten al bestond, blijft dat zo, voor wie die verplichting niet gold, geldt die nu ook niet. Voor raadsleden geldt de verplichting tot openbaarmaking dus alleen met betrekking tot de nevenfuncties zelf, niet de inkomsten hieruit. Daarin brengt de wet geen verandering.”

Stemonthouding

Met het bekendmaken van nevenfuncties scherpt de nieuwe wet sinds 1 januari 2023 duidelijker aan dat raadsleden in sommige gevallen zich van deelname aan de beraadslagingen moeten onthouden. Dat is het geval wanneer het raadslid een persoonlijk belang heeft. De regeling dat een raadslid zich van stemming moet onthouden als hij een persoonlijk belang heeft, is gehandhaafd.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de nieuwe wet bevordering integriteit en functioneren decentraal bestuur zie ook ons eerdere bericht met alle relevante informatie over de nieuwe regels.

Wanneer u vragen hebt over de toepassing van de nieuwe regels kunt u ons mailen op: info@raadsleden.nl