Niet-raadslid als commissievoorzitter mogelijk

Niet-raadslid als commissievoorzitter mogelijk

Het wordt mogelijk om een niet-raadslid als voorzitter van een raadscommissie aan te stellen. Dit blijkt uit een voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Hiermee geeft zij gevolg aan een motie uit maart van dit jaar van VVD-Kamerlid Koopmans. De raad moet wel zelf regels opstellen over het voorzitterschap van de commissies.

De wens om externe voorzitters voor raadscommissies kwam vooral uit de kleinere gemeenten en van raadsleden uit kleinere fracties. Zij gaven aan dat het voorzitterschap een relatief zware tijdsbelasting is. Hiernaast is er vanuit verschillende gemeenten de wens uitgesproken met externe technische voorzitters van raadscommissies te werken.  Vooral het VVD-Kamerlid Albert van den Bosch, voormalig burgemeester in Zaltbommel, heeft zich sterk gemaakt voor het voorzitterschap van commissies door niet-raadsleden.

Burgemeesters en wethouders

Op 15 maart van dit jaar is er in de Tweede Kamer een motie aangenomen over het extern voorzitterschap van een raadscommissie. Alle partijen in de Kamer, de SP uitgezonderd, stemden voor het voorstel om een externe voorzitter aan te kunnen stellen. Volgens de SP hoort publiek geld niet aan externen besteed te worden. De minister gaf hierna aan voor het zomerreces met een aanpassing van de Gemeentewet te komen.  Gezien de wens van de overgrote meerderheid van de Tweede Kamer om het extern voorzitterschap mogelijk te maken voor niet-raadsleden ligt het voor de hand dat de voorgestelde wetswijziging de eindstreep haalt. De burgemeester of wethouder kan het voorzitterschap niet vervullen, en dat blijft ook zo na invoering van de nieuwe regeling.

Zelf regels opstellen

Volgens art. 82 van de Gemeentewet dient de raad de taken, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de raadscommissies te regelen. Als gevolg van de maatregel van Ollongren dient de raad bij verordening ook zelf regels op te stellen over het voorzitterschap van de raadscommissie(s). Wanneer de raad ervoor kiest een externe voorzitter toe te staan, is ook het opstellen van functievereisten en vergoeding vereist.

Meer informatie

Meer informatie over de nota van minister Ollongren kunt u hier vinden: Externe voorzitters raadscommissies toegestaan. In april berichtte de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden al over de aangenomen motie van Koopmans, dit nieuwsartikel is hier terug te vinden: Externe voorzitter raadscommissie voortaan wél mogelijk.